Lopon Jampa

Lopon Dziampa Norgjal

Lopön Jampa Norgyal urodził się w 1971r. w prowincji Kham we Wschodnim Tybecie, w rodzinie rolników i nomadów. Gdy miał około 10 lat, pojawił się w jego rodzinie jego wujek Gen Dordże Tsering, który – pozbawiony wolności podczas chińskiej rewolucji kulturalnej – spędził w wiezieniu 21 lat, i został własnie uwolniony. Pomimo tych przejść, Gen Dordże Tsering był wyjątkowo serdecznym, spokojnym i mądrym człowiekiem, słońcem całej rodziny.

On własnie stał się piewszym nauczycielem Jampy Norgyala i zainspirowal go, aby został mnichem i studiował Dharmę. Po skończeniu szkoły podstawowej Jampa Norgyal udał sie do Klasztoru Jampa Ling i wstąpił na tamtejszy Uniwersytet (który był oddziałem Klasztoru Sera) w regionie Czamdo w prowincji Kham, gdzie spędził około 15 lat . Ukończył tam studia filozofii buddyjskiej, poznając w tym samym świeckie nauki. Miał wielu nauczycieli, zaś jego rdzennymi nauczycielami byli Khenczen Jampa Czödrak oraz Dzie Muge Samten Gjatso. Podczas studiów otrzymał wyjasnienia do setek buddyjskich tekstów oraz uzyskał wiele różnych ustnych przekazów i abhiszek.

Na uniwersytecie w zgodzie z tradycją słynnej uczelni Nalanda studiowano teksty dotyczące: Abhisamaja Alankary (obszerny komentarz poświęcony sutrze paramity mądrości), Madhjamiki (pogląd Śrdokowej Ścieżki), Pramany (logika), Abhidharmakoszy (metafizyka buddyjska), oraz Winaji (zasady dyscypliny klasztornej). Lopon zgłębiał także obrzędy buddyjskie oraz szczegóły rytuałów, w zgodzie z tradycją Gelug. Przedmiotami jego szczególnego zainteresowania były logika oraz Madhjamika. Był znakomitym studentem i w owym czasie również nauczał na uniwersytecie.

Na skutek przeszkód natury politycznej zmuszony został do opuszczenia uniwersytetu i porzucenia stanu mnisiego; wkrótce potem wyjechał do Indii.
W 1999, dzięki łaskawości Jego Światobliwości Dalaj Lamy oraz posiadając stypendium przyznane przez Rząd Tybetański na Uchodźstwie, Jampa Norgjal rozpoczął 4-letnie studia w szkole zwanej Tibetan Transit School w Dharamsali; rozpoczął wówczas także naukę języka angielskiego. Po jej ukończeniu rozpoczął nauczanie buddyjskiej filozofii oraz współczesnego języka tybetańskiego; jego uczniami byli cudzoziemcy z różnych ośrodków ‘Lotsawa Rinchen Zangpo Translation Project’ na całym świecie.

Następnie udał się do Koledżu Sarah aby uzyskac stopień magistra w zakresie tybetologii, gdzie studiował gramatykę, poezję, historię, systemy filozoficzne Indii i Tybetu oraz współczesne metody badawcze.
Poza studiami w Tybecie oraz poza nim, które w sumie zajęły mu 25 lat, uczestniczył także w dodatkowych seminariach i programach szkoleniowych. Zarówno w trakcie studiów jak i po ich ukończeniu, zdobywał liczne tytuły i nagrody.

Lopon Jampa_winter

Następnie pracował dla kilku z wielu organizacji zaangażowanych w promowanie tybetańskiej kultury, języka oraz Dharmy, przy czym nauczanie Dharmy odbywało się w języku tybetańskim dla diaspory lub w języku angielskim dla obcokrajowców. Był asystentem dyrektora w Centrum Badawczym Esukhia, gdzie brał udział i samodzielnie realizował wiele projektów: uczestniczył w wyborze nauczycieli języków i przygotowaniu materiałów do nauki, nauczał buddyzmu obcokrajowców na miejscu i online, zapewniał pomoc tłumaczeniową zagranicznym tłumaczom, robił napisy do nauk wideo, korektę wielu publikacji i tworzył katalogi online dla Buddhist Resources Center (BDRC).

lopon jampa-crop

Od czasu przybycia do Indii aż do chwili obecnej, uczestniczył w wielu naukach i otrzymał wiele inicjacji i przekazów od Jego Świątobliwości Dalajlamy, jak również od cenionych mistrzów wszystkich szkół buddyzmu tybetańskiego, zgodnie z tradycją rimé.
W 2013 roku Jampa Norgjal przybył do Belgii, gdzie w pełni zaangażował się w działalność Dzogczen Ranjak Patrula Rinpocze “Od razu zachwyciłem się i obdarzyłem szacunkiem Patrula Rinpocze, ponieważ jest on wyraźnie oddany przynoszeniu pożytku innym i ma wielkie błogosławieństwo. Jest nie tylko moim nauczycielem czy przełożonym, ale także najlepszym przyjacielem”.

Pod jego nadzorem, Lopön Jampa Norgyal wniósł wkład w różne projekty mające na celu zachowanie starożytnych tekstów buddyzmu tybetańskiego, takich jak wprowadzenie korekt i edycja tekstów należacych do rodzaju “kama” (czyli nauki samego Buddy, przekazywanie ustnie, w odróżnieniu od tzw. term) autorstwa Gjalse Zhenpena Thaje oraz Pism zebranych Dza Patrula Rinpocze. Współpracuje również z Grupa Tłumaczy “Sambhota”, udziela pomocy Patrulowi Rinpocze podczas nauk i odosobnień; naucza również języka tybetańskiego, medytacji i filozofii w Dharma City i online.

W 2015 roku otrzymał tytuł Lopöna (profesora) od Dzogczen Rinpocze Tenzina Longtoka Nyimy.
Lopön Jampa Norgjal jest autorem książki pt. “Droga kwiatów” (w języku tybetańskim), zbioru esejów, w tym dotyczących rozpoznawania reinkarnacji, wskazówek, jak należy zachowywać tradycje, prac na temat pochodzenia flag modlitewnych, a także wierszy o swojej ojczyźnie, miłości, polityce i pięknie przyrody.

lopon jampa-crop

W wolnym czasie lubi czytać tybetańskie książki, słuchać konferencji i nauk, pisać na tematy buddyjskie, rozmawiać z rodziną i przyjaciółmi oraz grać na flecie. Tym co lubi najbardziej jest czytanie i pisanie tekstów w języku tybetańskim.

Jak często wspomina Patrul Rinpocze, Lopön Jampa Norgjal jest osobą o wielkiej wartości i bardzo wykwalifikowanym nauczycielem posiadajacym wyjątkowe zrozumienie nauk Buddy.

Poproszony o krótką radę dla zachodnich praktykujących, odpowiedział: “Ważne jest, aby zachodni praktykujący w XXI wieku stali się dobrymi ludźmi, dobrymi przykładami praktykujących Dharmę, którzy zachowują się zgodnie z naukami Buddy”.

Florennes, Belgia, kwiecień 2021

POSŁUCHAJ NAUK LOPONA JAMPY NORGJALA: