Drupczien Dugngal Rangdrol

Drupczien oparty na sadhanie Dugngal Rangdrol z pochodzącej z cyklu term Longczien Njingthik.

Ranjak Patrul Rinpocze otrzymał przekaz cyklu Longczien Ningthik głównie od Kjabdzie Drukpy Tulku Rinpocze.

dugngal

Od czego to się zaczęło?

Pierwszy drupczin Dugngal Rangdröl odbył się w Tokio (Japonia) wiosną 2019 roku. Poprowadził go Dzogczien Ranjak Patrul Rinpocze, przy udziale Lopona Tseringa Gonpo.
Patrul Rinpocze ogłosił, że w przyszłości będzie regularnie prowadził drupcziny w oparciu o sadhanę Dugngal Rangdrol.

O co w tym chodzi?

Odosobnienie drupczien “Dugngal Rangdrol” (Samowyzwolenie z Cierpienia) jest związane z Awalokiteśwarą, buddą współczucia.

Tym razem w Japonii mamy wspaniałą okazję do osiągnięcia źródła wszystkich błogosławieństw, którym jest Drupczien Dugngal Rangdrol. Spośród trzech korzeni: lamy, jidama i khandro, Dugngal Rangdrol należy do praktyki lamy w jej tajemnym aspekcie. Na poziomie dharmakaji Dugngal Rangdrol jest Buddą Amitabhą, na poziomie sambhogakaji – Awalokiteśwarą, a na poziomie nirmanakaji – Guru Padmasambhawą. Znaczenie trzech korzeni jest następujące: źródłem błogosławieństw jest lama (guru); źródłem wszystkich siddhis jest jidam (bóstwo opiekuńcze); źródłem wszystkich oświeconych aktywności jest khandro (dakini). Z tego powodu w tym roku pierwsze osiągnięcie błogosławieństw wewnętrznego lamy (Rigdzin Dypa) odbywa się w Dharma City, a drugie osiągnięcie błogosławieństw tajemnego lamy (Dugngal Rangdrol) ma miejsce w Japonii.

Z perspektywy medytacji, w tego rodzaju głębokiej sadhanie, jest ona głęboka i bardziej skuteczna, przynosząc więcej korzyści naszemu umysłowi.

Podczas tych siedmiodniowych odosobnień praktykujący nieustannie wykonują praktykę sadhany Dugngal Rangdrol (sadhana), wykonują ofiarowanie (tsok) oraz recytują modlitwy i mantry drupczien. Recytacja mantr odbywa się w systemie rotacyjnym, aby każdy mógł odpocząć między recytacjami.

Drupczen w Japonii odbywa się w cudownym miejscu Sherab Getse Ling, które zostało pobłogosławione przez Jego Świątobliwość Dalajlamę, który jest postrzegany przez Tybetańczyków jako ucieleśnienie Awalokiteśwary”.

Ranjak Patrul Rinpocze, 2019

Nauka praktyki

Szczególną cechą tych drupczienów jest to, że Patrul Rinpocze był pierwszym, który rok po roku uczył ludzi Zachodu, jak przeprowadzać wszystkie aspekty sadhany drupczien. Patrul Rinpocze jest Mistrzem Wadżry, czasami wspomaganym przez Lopona Tseringa Gonpo jako Asystenta Wadżry, podczas gdy jego uczniowie wykonują wszystkie zadania niezbędne do wykonania sadhany: prowadzą melodię recytacji (umze), grają na rytualnych instrumentach, prowadzą rytuały, wykonują tormy (chopon) itp.

Historia

Do tej pory drupczieny Dugngal Rangdrol odbywały się w:

– Szerab Getse Ling (Tokio), Japonia, 26 kwietnia – 6 maja 2019 r.

Powrót do innych kursów DRUBCZIEN