Wizja

Trwałość

 

Wyjątkową cechą działalności Patrula Rinpocze jest samowystarczalność na różnych poziomach. Opiera się na szerokiej wizji działania, które generuje zyski przynoszące korzyści innym.

Dlaczego jest ona wyjątkowa?

Ponieważ umożliwia niesienie pomocy bez ciągłego proszenia innych o datki.

Georgia_PatrulRinpoche

Działając bardzo racjonalnie, Patrul Rinpocze i jego uczniowie stworzyli Dzogczen Gelek Palbar Ling, zrównoważoną organizację non-profit, której głównym celem jest zachowanie drogocennych nauk Buddy. W Dharma City można wypić filiżankę kawy, zjeść pyszny obiad w przyjemnym miejscu i nadal pomagać.

W jaki sposób?

Rinpocze wyszedł z pomysłem stworzenia “Miasta Dharmy” z otwartą dla ogółu herbaciarnią i wynajmem pokoi. Później Dzogczien Gelek Palbar Ling zaczął szereg inicjatyw, między innymi organizując szereg wydarzeń kulturalnych i prowadząc sklep z produktami organicznymi. Działania te wspierają ośrodek buddyjski. Na początku pomogło to zapewić kursantom lepsze książki i materace do spania – wielu z nich doceniło ten fakt. Później wspierał budowę świątyni, publikacje, coraz większe i poważniejsze projekty. Obecnie pozwala to organizacji rozwijać się, dysponując własnymi zasobami, mając na celu udostępnienie nauk Dharmy każdemu, niezależnie od jego sytuacji finansowej. Ten samowystarczalność stwarza wyjątkowe możliwości.

Dzięki wizji Rinpocze Dharma City jest dziś ośrodkiem w dużej mierze niezależnym finansowo. Chcesz dowiedzieć się więcej o Dharma City?

Wszystkie dochody przeznaczane są na rozwijanie Buddhadharmy w różnych formach publikacji i tłumaczeń, wspieranie intelektualnego i duchowego rozwoju uczniów, a także zachowanie kultury tybetańskiej i wspieranie działalności charytatywnej na rzecz społeczności tybetańskiej itp. Angażuje wielu ludzi i wielu osobom odmienia ich życie.

wizja Rinpocze

To faktycznie zmienia postać rzeczy, ponieważ w ostatecznym rozrachunku pomaga nie jednej, ale wielu osobom. Wszystko to było możliwe tylko dzięki głębokiej motywacji Rinpocze do pomagania innym.

Było to możliwe, ponieważ Rinpocze dostrzegał różne problemy finansowe i niezaspokojone potrzeby wielu swoich uczniów. Potrafił dostrzec potencjał otaczających go ludzi i miał mądrość, która pozwalała mu zintegrować ich talenty i entuzjazm. Zaangażował wiele osób w działalność altruistyczną.

Patrul Rinpoche_vision activities

Ta wielka wizja jest cenna.

 

Pośród organizacji charytatywnych, samowystarczalność jest czymś wyjątkowym.

WIelka wizja

jest cenna. Samowystarczalność

 

organizacji

charytatywnej

jest

wyjątkowa

“Począwszy od dzisiaj, dla dobra wszystkich istot-naszych matek,

Nigdy nie będąc oddzielonym od drogocennego umysłu miłującej dobroci,

I z niezachwianą gorliwością będę radośnie i

Z pilnością zobowiązuję się do ich przestrzegania”.

“Poszukiwanie samowyzwolenia”, Patrul Rinpocze
Activity_Patrul Rinpoche