Kursy

Studiów

Ogólnych

Ogólnych

Studia buddyjskie

Kursy ogólnych studiów buddyjskich i zimowe odosobnienia są przeznaczone dla tych, którzy chcą być prowadzeni przez studia nad buddyzmem, ale nie chcą angażować się w program regularnego studiowania i praktyki, taki jak wieloletni kurs dla praktykujących dzogczen.

Oba otwarte są dla wszystkich chetnych, podczas ich trwania Patrul Rinpocze naucza na temat najważniejszych aspektów buddyjskiej filozofii i praktyki.

Czy interesują Cię również kursy cotygodniowe ?

Chcesz wiedzieć o nadchodzących odosobnieniach?

CYKL "SŁOWA MISTRZA SAMANTABHARDY"

Oparty jest na dziele charyzmatycznego mistrza Dza Patrula Rinpocze (1808-1887) które powstało podczas odosobnienia w jaskini w dolinie Dzogczien w Tybecie. “Słowa Mistrza Samantabhadry” stanowią wprowadzenie do praktyk duchowych wspólnych wszystkim szkołom tybetańskiego buddyzmu, i są unikalnym połączeniem wyjątkowej głębi oraz barwnego przekazu. Chociaż została napisana dla praktykujących Longczien Ningthik w tradycji Ningma, jest łatwa do zrozumienia dla współczesnego zachodniego czytelnika, który pragnie podążać autentyczną ścieżką do wyzwolenia.

patrul rinpoche_study

Na początku zaprezentowane są rozważania wprowadzające oparte na ogólnych pojęciach takich jak: nietrwałość, karma, cierpienie i miłująca dobroć, a następnie tekst przechodzi do wstępnych praktyk Wadżrajany – na każdym etapie podkreślając potrzebę wzbudzenia i rozwijania współczucia, jako niezbędnego warunku do osiągnięcia oświecenia.

Obecny Patrul Rinpocze komentuje w serii nauk ten nieoceniony tekst, w sposób łagodny i bezpośredni, uzupełniony bogactwem rad zaczerpniętych z własnego doświadczenia i dogłębnego zrozumienia Dharmy.

Rinpocze naucza w języku angielskim, z tłumaczeniami na polski, rosyjski, japoński, portugalski i francuski.

Archiwalne nagrania nauk Patrula Rinpocze na temat Słów Mistrza Samantabhadry są dostępne tutaj.

Nadchodzące nauki dotyczące tego właśnie tekstu można znaleźć w KALENDARZU .

Co więcej, Lopon Tsering Gonpo prowadził na ten temat kurs powtórkowy, jego nagrania znajdziecietutaj.

CYKL "BODHICZARJAWATARA

santidevalarge

Napisana w VIII wieku przez wielkiego indyjskiego mistrza buddyjskiego Szantidewę “Bodhiczarjawatara” (często tłumaczona jako “Przewodnik na ścieżce Bodhisattwy”) jest jednym z najbardziej inspirujących zarysów ścieżki Mahajany, studiowanym w uczelniach buddyjskich na całym świecie i chwalonym zarówno za swoje walory poetyckie, jak i duchową głębię. Centralnym elementem tej ścieżki jest generowanie i kultywowanie bodhiczitty – umysłu oświecenia, bezgranicznego współczucia obejmującego bez wyjątku wszystkie istoty.

Bodhiczarjawatara była tekstem, którego pierwszy Dza Patrul Rinpocze nauczał przez większą część swojego życia niezliczonych uczniów i jest to również tekst, który obecny Ranjak Patrul Rinpocze wybrał do nauczania w ramach Instytutu Zangdok Palri, manifestując w ten sposób ciągłość współczującego dziedzictwa przekazywanego z mistrza na mistrza. Od roku 1998 do 2009, a także w 2019 roku, podczas każdego zimowego odosobnienia Rinpocze komentował kolejne rozdziały tego arcydzieła. Tekst ten był nauczany również w innych krajach . Od 2012 roku corocznie w ośrodku Patrula Rinpocze w Polsce.

Nagrania wideo z naukami na temat Bodhiczarjawatary z 2019 roku można znaleźć tutaj.

CHRONOLOGIA KURSÓW STUDIÓW OGÓLNYCH
 • W czerwcu 2004 r. Kurs Ogólnych Studiów Buddyjskich, zorganizowany przy okazji inauguracji Instytutu Zangdok Palri, został oparty na tekście “Drogocenne Drzewo Bodhi”, napisanym przez obecnego Dzogczien Ranjaka Patrula Rinpocze. W następnych latach udzielał on kolejnych nauki, mające na celu wzbogacenie zrozumienia przez uczniów różnych aspektów buddyjskiej mądrości i praktyki.

 

 • W 2005 r. Rinpocze nauczał “Rady dla Kunzanga Czugjala”. Napisany przez Wielkiego Mistrza Dza Patrula Rinpocze (1808-1887) dla jego przyjaciela i ucznia Kunzanga Czugjala, ten krótki i trafny tekst doskonale odzwierciedla niekonwencjonalną osobowość i często bardzo pragmatyczny sposób nauczania jego autora.
  Podsumowując główne punkty ścieżki do wyzwolenia i ich realizację, formułuje on w zwięzły i łatwy do zapamiętania sposób konieczność okiełznania naszych umysłów. Ale ostrzega nas również przed pokusami, które możemy napotkać na tej drodze i które mogą nas zwieść, jeśli nie będziemy ostrożni.
 • W 2006 roku Rinpocze rozpoczął dogłębne studia nad tekstem “Słowa Mistrza Samantabhadry”. W tym roku przestudiowano pierwszy rozdział o “Drogocennym ludzkim życiu”. Kurs ten jest kontynuowany.

 

 • W 2008 r. Rinpocze udzielił w Brukseli, w Belgii, nauk na temat Czterech Szlachetnych Prawd. Udzielił tam komentarza do napisanego w stylu tekstu źródłowego, tekstu “Prawdziwe Słowa Wielkiego Riszi”, którego jest autorem, .
  Cztery Szlachetne Prawdy są “kluczowym punktem osiemdziesięciu czterech tysięcy nauk, to punkt wyjścia dla oceanu najwyższych nauk, ogólny zarys lub streszczenie wszystkich sutr i tantr”.
  Są one “kamieniem węgielnym dla wszystkich ścieżek, wyjściem dla wszystkich pojazdów i ścieżką wspaniałych istot”. Zrozumienie ich jest wyjątkowo istotne dla naszej praktyki, niezależnie od tego, czy podążamy za instrukcjami sutr czy tantr.” – z tekstu “Prawdziwe słowa Wielkiego Riszi”.

 

 • W 2009 roku Rinpocze nauczał Uttaratantry. Odosobnienie to było niezwykłe w tym sensie, że stanowiło bazę do rozpoczęcia trzeciego cyklu “Kursu Praktykujących Dzogczien”, który rozpoczął się w roku 2010. Uttaratantra (” Gjud Lama”, “Ostateczne Kontinuum”), napisana przez wielkiego indyjskiego mistrza Asangę w IV wieku naszej ery, podobno została podyktowana przez Arję Maitreję. Przyszłego Buddę na tym świecie, i bywa uważana za jeden z najważniejszych tekstów dla osób studiujących i praktykujących Dharmę.
  Wyjaśnia on Naturę Buddy obecną we wszystkich istotach i obszernie naświetla jej cechy oraz nasz wrodzony potencjał oświecenia. Ten nieodzowny traktat zapewnia podstawę do zrozumienia poglądu tantrycznego. Przejrzyście skonstruowany i bardzo szczegółowy, odkrywa przed nami ukryty skarb naszej przebudzonej natury umysłu, oraz ma na celu wsparcie nas na ścieżce do jego urzeczywistnienia.
 • W 2010 roku Rinpocze nauczał Mulamadhjamaka-kariki, po tybetańsku “Uma Tsała Szierab” (Rdzenne Strofy Drogi Środka) w Dzogczien w Tybecie, a później, tego samego lata ponownie w Dharma City w Belgii. Dzieło to jest kluczowym tekstem szkoły buddyzmu Madhjamaki (Drogi Środka), i z pewnością najsłynniejszym dziełem Nagardżuny, wielkiego indyjskiego filozofa i mistrza z II wieku naszej ery. Zawiera dwadzieścia siedem rozdziałów, napisanych zwięzłym stylem popartym wnikliwą logiką. Tekst ten kwestionuje wszystkie nasze pewniki w odniesieniu do zjawiskowej rzeczywistości, oraz po mistrzowsku wprowadza nas w koncepcję współzależnego powstawania, która jest esencją Drogi Środka.
 • W 2012 roku kurs odbył się w dniach 26-28 października, a jego tematem tematem było “Jak być dobrym człowiekiem zgodnie z naukami Buddy”.
 • W 2013 roku Rinpocze nauczał w Dharma City w Belgii “Trzydziestu siedmiu praktyk bodhisattwy” . Ten ponadczasowy klasyk wielkiego mistrza szkoły Kadampy Gjalse Ngulczu Thogme jest zwięzłą rozprawą na temat ćwiczenia umysłu w bodhiczittcie, umyśle oświecenia – bezstronnym współczuciu obejmującym wszystkie istoty. W zaledwie trzydziestu siedmiu wersach Gjalse Thogme daje zwięzły przegląd słynnego arcydzieła Aczarji Szantidewy, “Bodhiczarjawatary” (często tłumaczonej jako “Przewodnik na ścieżce Bodhisattwy”), dzieła, którego Ranjak Patrul Rinpocze również chętnie naucza: “Krótko mówiąc, cokolwiek robisz…,
  to zawsze z uważnością i skupieniem,
  zadaj sobie pytanie: jaki jest stan mojego umysłu?
  Przynoszenie pożytku innym jest praktyką bodhisattwy”.
  – Wers 36.

 

 • W 2014 roku temat kursu prowadzonego przez Patrul Rinpocze brzmiał “Jak odnaleźć spokój umysłu poprzez medytację”.
 • W 2018 roku Patrul Rinpocze w oparciu o tekst “Słowach Mistrza Samantabhadry”, zainicjował nowy cykl nauk wprowadzających we wszystkie aspekty praktyki.
 • 2019 – obecnie seminaria na ten temat pozostają otwarte dla wszystkich chętnych. Mogą być też one częścią, wymagającego zdawania corocznych egzamiów, kursu dyplomowego. Wszystkie materiały archiwalne z tego cyklu znajdziecie na naszym kanale YouTube.
CHRONOLOGIA ODOSOBNIEŃ ZIMOWYCH

Każdego roku, pomiędzy Bożym Narodzeniem a Nowym Rokiem, Patrul Rinpocze prowadzi odosobnienie, które kończy się w radosnym świętowaniem Sylwestra.

 • 1998-2009, 2019 ich tematem był tekst: “Bodhiczarjawatara”, “Przewodnik na ścieżce Bodhisattwy”, autorstwa Szantidewy.

Napisana w VIII wieku przez wielkiego indyjskiego mistrza buddyjskiego Szantidewę “Bodhiczarjawatara” (często tłumaczona jako “Przewodnik na ścieżce Bodhisattwy”) jest jednym z najbardziej inspirujących zarysów ścieżki Mahajany, studiowanym w uczelniach buddyjskich na całym świecie i chwalonym zarówno za swoje walory poetyckie, jak i duchową głębię. Centralnym elementem tej ścieżki jest generowanie i kultywowanie bodhiczitty – umysłu oświecenia, bezgranicznego współczucia obejmującego wszystkie bez wyjątku wszystkie istoty.

Bodhiczarjawatara była tekstem, którego pierwszy Dza Patrul Rinpocze nauczał przez większą część swojego życia niezliczonych uczniów i jest to również tekst, który obecny Ranjak Patrul Rinpocze wybrał do nauczania w ramach Instytutu Zangdok Palri, manifestując w ten sposób ciągłość współczującego dziedzictwa przekazywanego z mistrza na mistrza. Od 1998 do 2009 roku, a także w 2019 roku, Rinpocze podczas każdego zimowego odosobnienia komentował różne rozdziały tego arcydzieła. Tekst był również nauczany w innych krajach, np . od 2012 corocznie w ośrodku Patrula Rinpocze w Polsce.

Nagrania wideo z naukami na temat Bodhiczarjawatary z roku 2019 można znaleźć tutaj.

Chronologia:

 • 1998: Pierwszy rozdział “Przewodnika na ścieżce Bodhisattwy”
 • 1999: Drugi rozdział “Przewodnika na ścieżce Bodhisattwy”
 • 2000: Trzeci rozdział “Przewodnika na ścieżce Bodhisattwy”
 • 2001: Czwarty rozdział “Przewodnika na ścieżce Bodhisattwy”
 • 2002: Piąty rozdział “Przewodnika na ścieżce Bodhisattwy”
 • 2004: Szósty rozdział “Przewodnika na ścieżce Bodhisattwy”
 • 2005: Siódmy rozdział “Przewodnika na ścieżce Bodhisattwy”
 • 2006: Ósmy rozdział “Przewodnika na ścieżce Bodhisattwy”
 • 2007: Dziewiąty rozdział “Przewodnika na ścieżce Bodhisattwy”
 • 2008: Dziewiąty rozdział (kontynuacja) “Przewodnika na ścieżce Bodhisattwy”
 • 2009: Trzeci rozdział “Przewodnika na ścieżce Bodhisattwy”
 • 2012: “Jak medytować na Wielką Pustkę” zgodnie z rozdziałem “Mądrość”, dzieła “Przewodnik na ścieżce Bodhisattwy”
 • 2019: pierwszy rozdział “Przewodnika na ścieżce Bodhisattwy”

 

 • 2003: Modlitwa Aspiracji Kuntuzangpo
 • 2010: “Drogocenne Drzewo Bodhi” Ranjak Patrul Rinpocze
 • 2011: Sześć bardo
 • 2013: Sadhana “Rigdzin Dypa”, wyjaśnienia KhenpoThubten Lodru Njima
 • 2014: “Esencja serca: Porady na temat dwóch etyk”, Dza Patrul Rinpocze
 • 2015: “Rady dla samego siebie” Dza Patrul Rinpocze
 • 2016: “Trzydzieści siedem praktyk bodhisattwy” Gjalse Ngulchu Thogme

 

Ten ponadczasowy klasyk wielkiego mistrza szkoły Kadampy jest zwięzłą rozprawą na temat ćwiczenia umysłu w bodhiczittcie, umyśle oświecenia – bezstronnym współczuciu obejmującym wszystkie istoty. W zaledwie trzydziestu siedmiu wersach Gjalse Thogme daje zwięzły przegląd słynnego arcydzieła Aczarji Szantidewy, “Bodhiczarjawatara” (często tłumaczonego jako “Przewodnik na ścieżce Bodhisattwy”), tekstu, którego Ranjak Patrul Rinpocze również chętnie naucza.

“Krótko mówiąc, cokolwiek robisz…,
To zawsze z uważnością i skupieniem,
Zadaj sobie pytanie: Jaki jest stan mojego umysłu?
Przynoszenie pożytku innym jest praktyką bodhisattwy”.
— Wers 36

 

 • 2017: “Drabina do Akaniszty” autorstwa Dzigme Lingpy oraz “Wyjaśnienie trudnych punktów” autorstwa Patrula Chokji Łangpo.

 • 2018: “Instrukcje dotyczące poglądu Mahajany – Wyjaśnienie dwóch prawd” Patrul Rinpocze
 • 2019: “Bodhiczarjawatara”, “Przewodnik na ścieżce Bodhisattwy” autorstwa Szantidewy – nowy cykl objaśniania tego tekstu w ośrodku odosobnieniowym Palgué Nyishar Ling (Portugalia).
 • 2020: “Słowa Mistrza Samantabhadry”, Dza Patrul Rinpocze (w ramach ciągłości odnośnego cyklu nauczania)
 • 2022 : “Rada dotycząca tego jak zastosować w praktyce znaczenie Naturalnej Wielkiej Doskonałości”, Patrul Rinpocze (Dharma City , Belgia)
POZOSTAŁE NAUKI

Podczas gdy “Słowa Mistrza Samantabhadry” i “Bodhiczarjawatara” są powtarzającymi się cyklami nauk,
od roku 1998, zarówno podczas kursów ogólnych studiów buddyjskich, jak i zimowych odosobnień, Patrul Rinpocze wygłaszał wykłady na wiele różnych tematów. Obejmowały one zarówno ogólne zagadnienia, takie jak Cztery Szlachetne Prawdy, jak i głębokie instrukcje dotyczące prawdziwej natury umysłu. Odkryj ich pełną listę poniżej, w Chronologii Kursów Studiów Ogólnych i Odosobnień Zimowych .