NAUCZYCIEL

NAUCZYCIEL

Patrul Rinpoche_buddhism

Gdy tylko Rinpocze pojawił się w Europie, zaczął nauczać. Tych, którzy o to prosili, nauczał w nieformalnym stylu, po tybetańsku.

Dookoła niego, w Belgii, zaczęli gromadzić się uczniowie. Byli wśród nich tacy, którzy do dziś towarzyszą Rinpocze i biorą udział w jego ważnych projektach, takich jak publikacje i tłumaczenia. To na ich prośbę Rinpocze obrócił kołem Dharmy.

Podczas gdy Sangha stawała się coraz liczniejsza, zaczęto zapraszać Rinpocze do kolejnych krajów. Na początku były to głównie Dania, Polska, Rosja i Portugalia. Następnie Japonia, Szwajcaria, Łotwa i wiele innych. Rinpocze udzielał komentarzy do tekstów Dza Patrula Rinpocze, takich jak ‘Słowa Mistrza Samantabhadry’, ‘Rada dla Kunzanga Czogjala’, ‘Iko Iko’, ‘Trzydzieści siedem praktyk bodhisattwy’ Gjalse Ngulczu. Później nauczał Bodhiczarjawatary, “Przewodnika na ścieżce Bodhisattwy”, autorstwa Szantidewy.

W odpowiedzi na zaproszenia, Rinpocze kontynuował swoje podróże, dzięki czemu coraz więcej ludzi podążało za nim. Uczniowie chcieli studiować Dharmę i chcieli to robić pod Jego kierunkiem.

Jego lekki styl przekazywania głębokiego znaczenia

był jak pyszny krem – lekki w formie

i ciężki od pożywnych kalorii głębokiego znaczenia.

W wyniku narastającej potrzeby powstania spójnego systemu dharmicznej edukacji, w roku 2004 Rinpocze zgodził się otworzyć SZEDRĘ – sześcioletni kurs dla praktykujących dzogczien. Dało to początek Instytutowi Zangdok Palri. Tworząc tą instytucję edukacyjną, Rinpocze miał na celu otwarcie “oka mądrości” swoich uczniów. W tym celu ZPI rozwinęło wiele różnych form działalności: ogólne kursy buddyjskie, szedry, tłumaczenia, publikacje i wiele innych.

Patrul Rinpocze

W latach 2005-2009 Rinpocze napisał dla swoich zachodnich adeptów szedry trzy książki. Ponieważ pojawiła się wyraźna potrzeba studiowania także innych tekstów, dla dobra uczniów Rinpocze przedłużył program szedry, tak że trwał on nieco dłużej – do 14 lat. Ponieważ było coraz więcej osób, które chciały podążać za tym systemem, uruchomiono jej kolejne cykle dla nowych studentów. W tym czasie Rinpocze nauczył się angielskiego i zaczął wykładać w tym języku.

Patrul Rinpocze

Wkrótce stał się rozpoznawalny jako bardzo nowoczesny i dowcipny nauczyciel, potrafiący rozmawiać z ludźmi Zachodu i zaznajomiony z naszym dynamicznym tempem życia.

Od 1998 roku Rinpocze nieprzerwanie naucza w wielu krajach i komentuje liczne teksty.

Świetnie wie, jak sprawić, by trudne tematy były łatwe do zrozumienia,

i jak powiązać proste obserwacje z głębokimi spostrzeżeniami, które stają się przez to użyteczne i praktyczne.

Jego wyjątkowa życzliwość jest oczywistym powodem

dlaczego ludzie z całego świata zbierają się i studiują razem z Nim.

Teacher_Patrul Rinpoche

Nauczanie, jak praktykować

Ranjak Patrul Rinpocze nie jest nauczycielem, który szybko udziela instrukcji dotyczących głębokich, sekretnych praktyk. Wręcz przeciwnie, wymaga od nas najpierw odrobiny wysiłku w postaci przestudiowania podstawowej wiedzy z zakresu filozofii buddyjskiej. Nauczając filozofii, daje jasne instrukcje, jak praktykować nyndro – praktykę wstępną. Kontynuując swoją działalność, naucza sadhan i organizuje drupczieny.

Wkłada wiele wysiłku, aby nauczyć ludzi, jak prawidłowo praktykować

i oferuje przejrzystą strukturę kursów, na których można się nauczyć

w zasadzie wszystko, co jest potrzebne na ścieżce wadżrajany.

Z wielką precyzją uczy, jak zaaranżować mandalę w świątyni i u siebie w domu. Daje jasne instrukcje dotyczące umze (melodii, instrumentów itp.) i czoponów (mandali itp.).

Buddhism teacher_Patrul Rinpoche (4)
Buddhism teacher_Patrul Rinpoche (1)
Buddhism teacher_Patrul Rinpoche (3)
Buddhism teacher_Patrul Rinpoche (2)

Motywuje swoich uczniów do regularnej praktyki grupowej i często wykonuje z nimi pudże.

Aby jeszcze bardziej wspierać rozwój duchowy swoich uczniów, tworzy dodatkowe kursy prowadzone przez innych loponów. Lopon Tsering Gonpo był tu od samego początku wspaniałym wsparciem . Prowadził niektóre zajęcia shedry i zawsze służył uczniom wszelkim potrzebnym wsparciem. Lopon Dziampa Norgjal dołączył w 2013 roku i udziela swojej nieocenionej pomocy na wielu różnych polach działalności Rinpocze.

Rinpocze jest dość innowacyjny w wielu dziedzinach. Będąc bardzo tradycyjnym w kwestii podążania za Dharmą, w codziennym życiu rzadko postępuje tak, jak inni. Lubi tworzyć rzeczy, zmieniać je i rearanżować. Jest chętny raczej do znajdowania nowych, praktycznych sposobów, które odpowiadają potrzebom uczniów.

Cechuje go głęboki wgląd i jest szczególnie zręczny w doborze odpowiednich środków.

Zgodnie z powtarzającymi się prośbami swoich uczniów Rinpocze ustanowił jasny i holistyczny system edukacji Dharmy. Wcześniej miało miejsce wiele poważnych kursów dla ludzi Zachodu, prowadzonych przez szanowanych nauczycieli. Ale to właśnie Patrul Rinpocze nazwał je szedrą i drupczienem. Dzięki temu wszystko stało się bardziej przejrzyste, a ludzie stali się bardziej świadomi tego, dokąd zmierzają.

Ranjak Patrul Rinpocze był pierwszym lamą, który otworzył w Europie shedrę, a kilka lat później pierwszym lamą, który zorganizował w Europie drupczein, bez wsparcia ze strony mnichów ze Wschodu,

Co jeszcze bardziej spektakularne, uczył swoich uczniów wszystkiego od podstaw.

Wielu uczniów Rinpocze potrafi robić piękne tormy,

wiedzą, jak należy zaaranżować mandalę,

mogą prowadzić pudże, grać na instrumentach rytualnych itp.

Jest to naprawdę niesamowitym rezultatem wysiłków Rinpocze.

Jego sposób kierowania wydaje się być skuteczny i owocny.

Jego mądrość dzielenia się tym, co jest najbardziej potrzebne w danym momencie, świeci jak latarnia morska, która wyznacza drogę do brzegu.

Buddhist temple_Patrul Rinpoche