ośrodki

“To nie jest tak, że Buddowie nauczają na północy, a nie na południu.

I nie jest tak, że wysyłają swoje błogosławieństwa tylko na zachód, ale nie na wschód.

Tak jak słońce, które świeci jednakowo na wszystkie rośliny,

Buddowie przynoszą taki sam pożytek wszystkim istotom.”

dzogczien ranjak Patrul Rinpocze,
komentarz do “słów mistrza samantabhadry”
dzogczien ranjak Patrul
Rinpocze, komentarz do
“słów mistrza
samanthabadry”

GŁÓWNE OŚRODKI

Odkąd Rinpocze przybył do Europy, był zapraszany do wielu miejsc, aby udzielać nauk.

W niektórych z nich zostały utworzone stałe ośrodki.

Dharma City Belgia

Dzogchen Gelek Palhar Ling
dharmacity.net
info@patrulrinpoche.net
+32 493 94 95 02
300 Rue de Mettet, 5620
Florennes, Belgia

Portugalia, Lizbona

Polska, Srebrna Góra

Japonia, Tokio

Gruzja, Tibilisi

Dhumathala
Dzogchen Urgyen Shedrup Dudul Ling
dhumathala.ge
dhumathala@gmail.com
+995 599 922 189

Regularne kursy odbywają się także w lokalnych ośrodkach, aby dowiedzieć się więcej skontaktuj się z centrum na swoim terenie.

Rinpocze udziela wielu nauk online.

Nauki tłumaczone są na języki; francuski, rosyjski, polski, japoński i portugalski.

Jeśli chcesz posłuchać nauk z tłumaczeniem na inne języki:

Patrul Rinpocze_Szedra2007

Kurs Szedry 2007

INNE OŚRODKI

Rosja, St-Petersburg

Dzogchen Dudul Chiiling
www.nyingmapa.ru
kaya@pditgroup.com
+7 (812) 589 23 18
fax +7 (812) 320 00 31 Rosja, Czeliabińsk
Nyingma Sheddrub Dargyiling
vadimpitanie@mail.ru Rosja, Moskwa
Dzogchen Jigme Choling
patrulrinpoche.ru
a@bugaev.net,
pemarig.ga@gmail.com

koło buddyjskie