Drupczien Yumki

Jumka Deczien Gjalmo jest ważną sadhaną dakini pochodzącą z cyklu term Longczien Njingthik. Ranjak Patrul Rinpocze otrzymał przekaz cyklu Longczien Ningthik głównie od Kjabdzie Drukpy Tulku Rinpocze.

Jumka

Od czego to się zaczęło?

W 2019 roku Ranjak Patrul Rinpocze wprowadził trzy dodatkowe odosobnienia drupczien. Drupczien Jumki Deczien Gjalmo był jedną z głębokich praktyk, które zostały przez niego zapoczątkowane. Pierwszy odbył się w ośrodku Dhumathala w Gruzji.

O co w tym chodzi?

Celem drupczien jest oczyszczenie i opanowanie naszego ciała, mowy i umysłu, tak aby stały się autentyczne i przyniosły pożytek. Jak Rinpocze powiedział wiosną 2019 roku:

Drupczien to wspaniałe buddyjskie odosobnienie medytacyjne. Zgodnie z naukami najwyższych buddów, nazywamy go “nauką rezultatu”, która jest bezpośrednio związana z naszym własnym potencjałem cech natury buddy. Ogólnie rzecz biorąc, celem medytacji jest zamanifestowanie naszej własnej natury buddy. Dlatego też organizujemy to szczególne odosobnienie medytacyjne.
Tybetańskie słowo “drupczien” jest tłumaczone jako “Wielkie Osiągnięcie”. Opierając się na ścieżce rezultatu, jest on połączony z pięcioma doskonałościami: doskonałym miejscem, doskonałym czasem, doskonałym nauczycielem, doskonałym zgromadzeniem, doskonałym nauczaniem – głęboką medytacją tworzenia i rozpuszczania podczas wielkiego urzeczywistnienia. Dlatego jeśli ktoś jest tym zainteresowany lub entuzjastycznie do tego nastawiony albo chce się tym cieszyć, to serdecznie zapraszamy. Tym razem podążamy za szczególną tradycją “Esencji Serca Rozległej Przestrzeni” (Longczien Ningthik) którą objawił Rigdzin Dzigme Lingpa, niezwykły mistrz “Wielkiej Doskonałości” (Dzogczien). Jego biografia jest dobrze znana i można ją znaleźć u Pana Google.

Drupczien ten, odbywający się w Gruzji, jest wykonywany przy użyciu sadhany Jumki Deczien Gjalmo, będącej jednym z trzech korzeni. Trzy korzenie to: Lama, który jest źródłem błogosławieństw, Jidam, który jest źródłem wszystkich siddhi i Khandro (Dakini), która jest źródłem wszelkiej oświeconej aktywności. Osiągnięcie błogosławieństw wewnętrznego lamy – Rigdzin Dypa odbywa się w Dharma City, a drugie osiągnięcie błogosławieństw tajemnego lamy – Dugngal Rangdrol ma miejsce w Japonii. Teraz mamy wspaniałą sposobność osiągnięcia źródła doskonałych oświeconych aktywności, poprzez drupczien Jumki Deczien Gjalmo w Gruzji. Jumka Deczien Gjalmo jest wielkim oświeceniem. Na poziomie nirmanakaji jest wielką małżonką drugiego Buddy Padmasambhawy. Z perspektywy medytacji, w tego rodzaju głębokiej sadhanie, jest ona głęboka i bardziej skuteczna, przynosząc więcej korzyści naszemu umysłowi.

Drupczien odbył się w cudownym miejscu ośrodku Dhumathala (Miasto Dakiń) przepojonym dobrocią i współczuciem Rinpocze.

Nauka praktyki

Szczególną cechą tych drupczienów jest to, że Patrul Rinpocze był pierwszym, który rok po roku uczył ludzi Zachodu, jak przeprowadzać wszystkie aspekty sadhany drupczien. Patrul Rinpocze jest Mistrzem Wadżry, czasami wspomaganym przez Lopona Tseringa Gonpo jako Asystenta Wadżry, podczas gdy jego uczniowie wykonują wszystkie zadania niezbędne do wykonania sadhany: prowadzą melodię recytacji (umze), grają na rytualnych instrumentach, prowadzą rytuały, wykonują tormy (chopon) itp.

Historia

Yumka Drupchen miała miejsce w:

• Ośrodku “Dhumatala”, Gruzja, kwiecień 2019

Powrót do innych kursów DRUBCZIEN