Aktywności

Aktywności

Dla czujących istot, nędznych i ubogich,

Obym stał się zawsze zasobnym skarbem,

I leżał przed nimi blisko, w zasięgu ich ręki.

Różnorodne źródło wszystkiego, czego mogą potrzebować.

“PRZEWODNIK NA ŚCIEŻCE BODHISATTWY”, SZANTIDEWA

Wizja

Wizja

Wyjątkową cechą działalności Patrula Rinpocze jest samowystarczalność na różnych poziomach. Opiera się na wielkiej wizji działania, które generuje zyski i przynosi korzyści innym.

OCHRONA KULTURY I DZIEDZICTWA

Zachowanie kultury i dziedzictwa

Drogocenne nauki Dharmy bardziej niż kiedykolwiek potrzebują ochrony i wysiłków na rzecz jej zachowania. Dlaczego? Dzięki wielkiemu Buddzie Siakjamuniemu, Siddharcie Gautamie, nauki pojawiły się na tym świecie…

NAUCZYCIEL

nauczyciel

Gdy tylko Rinpocze pojawił się w Europie, zaczął nauczać. Tych, którzy o to prosili, nauczał w nieformalnym stylu, po tybetańsku. Ludzie zaczęli gromadzić się wokół niego w Belgii…

ARTYSTA

Artysta

Kiedy jesteś artystą, musisz mieć wiele różnych “kapeluszy”! Dzogczien Ranjak Patrul Rinpocze ma wiele nakryć głowy. Ma kapelusze stolarza, malarza, projektanta, inżyniera, krawca, naukowca, budowniczego i jeszcze wiele innych.

PISARZ

Pisarz

Wydawnictwo “Wisdom Treasury” zostało założone przez Patrula Rinpocze w 2005 roku, a jego głównym celem jest publikowanie tekstów związanych z linią Longchen Njingthik i klasztorem Dzogczien.