DRUPCZIEN

Wielkie Osiągnięcie

DRUPCZIEN

Wielkie Osiągnięcie

Znaczeniem drupczien jest oczyszczenie/opanowanie naszego ciała,

mowy i umysłu, aby stały się autentyczne i pożyteczne.

Dzogczien Ranjak Patrul Rinpocze

Drupczien to intensywna praktyka grupowa sadhany przez co najmniej siedem dni. To wyjątkowy czas, kiedy ciało, mowa i umysł praktykującego powinny być skoncentrowane na wizualizacji i recytacji. Założeniem jest aby praktyka trwała 24 godziny na dobę; dlatego też w ciągu dnia mają miejsce cztery wspólne sesje praktyki liturgii, a także nieprzerwana recytacja mantry wykonywana w mniejszych grupach. Nasze odosobnienia Drupczien są zwykle prowadzone przez Ranjaka Patrula Rinpocze (Mistrza Wadżry) z pomocą Lopona Tseringa Gotpo (Asystenta Wadżry).

Jaki to ma sens?

Celem jest oczyszczenie ciała i umysłu, a także całego otoczenia. To jest moc, którą naprawdę posiada ta praktyka. Jak powiedział Patrul Rinpocze, “jest to sposób na przybliżenie się do naturalnego spokoju”. Ma on moc 3-letniego odosobnienia.

Drupchen buddhist practice (4)

Jej celem jest ujarzmienie naszego umysłu za pomocą zręcznych środków wadżrajany. Trzeba sporo wysiłku, aby brać udział w wielogodzinnych recytacjach, budzić się o różnych godzinach, aby wykonać recytację o wyznaczonej porze, przygotować mandalę i w pełni poświęcić swoją uwagę wizualizacji danej sadhany. Brzmi jak to jak jakaś tortura, ale oferuje lepsze doznania niż wakacje na Hawajach… Pozwala nam zapomnieć o całym świecie, który zostawiliśmy za sobą i wejść w nową rzeczywistość czystej wizualizacji sadhany. Czysta wizja może być tworzona, doświadczana i stabilizowana z stopniowo.

Pozwala to na rzucenie wyzwania naszemu umysłowi, a zwłaszcza na zmianę jego nawykowych wzorców, które były tak bardzo pielęgnowane przez wiele wcieleń. Jest to zręczny sposób Wadżrajany zmieniania sposobu postrzegania rzeczywistości.

Ponieważ jak dotąd przez tak wiele wcieleń, nie znaleźliśmy drogi do szczęścia, potrzebujemy prawdziwej pomocy. Taką pomocą są drupczieny. Wynalezione i zaprojektowane przez oświecone istoty, są nauczane i praktykowane także tutaj, w Europie.

Czy dam radę?

Drupchen practice (2)

Patrul Rinpocze był pierwszym lamą, który zorganizował w Europie prawdziwe drupczien w wykonaniu ludzi z Zachodu. Wcześniej wszystkie ośrodki buddyjskie zapraszały mnichów z Indii lub Tybetu, którzy odprawiali rytuały, a ludzie z Zachodu mogli tylko się do nich dołączać.

Ale nasz Rinpocze postanowił nauczyć swoich uczniów wszystkiego! Zaczynał od zera – prawdziwego zera. Instruował jak wykonać mandalę i cały rytuał, poszedł na całość z ludźmi, którzy wtedy do niego dołączyli. I udało się! Od tego czasu przed każdym drupczen odbywa się 3-dniowy kurs przygotowawczy.

Podczas tego kursu można dowiedzieć się o kolejności modlitw odmawianych w różnych dniach, o mandali, mudrach, instrumentach muzycznych, ofiarach i tak dalej. Możesz nauczyć się tutaj wszystkiego i trenować swój umysł pod okiem wykwalifikowanego nauczyciela.

Drupchen practice (2)

Praktyki wielkiego osiągnięcia

Praktyka Drupczien

Drupczien, “wielkie osiągnięcie” w języku tybetańskim, jest intensywną praktyką grupową, która czerpie ze wszystkich zręcznych środków nauk wadżrajany w celu opanowania lub oczyszczenia naszego ciała, mowy i umysłu, aby stać się autentycznymi i pożytecznymi istotami. Drupczeny w języku tybetańskim nazywane są również Modlitwami Pokoju . Angażowanie się w nie daje nam możliwość stworzenia przyczyny przyszłego powodzenia i szczęścia, zarówno dla nas samych, jak i dla wszystkich wokół nas, a pośrednio dla wszystkich istot.

czytaj dalej

Dzogczen Ranjak Patrul Rinpocze nauczył się wszystkich aspektów praktykowania sadhany w klasztorze Dzogczien (wschodni Tybet). Był tam “Czoczenem” (Wielkim Mistrzem Rytuału) przez wiele lat, nadzorując wszystkie czynności rytualne i przygotowania do nich. Oprócz jego widocznych właściwości i urzeczywistnienia, ta głęboka wiedza na temat wszystkich aspektów rytuału sprawia, że Rinpocze jest wyjątkowym Mistrzem Wadżry. Co więcej, Rinpocze i Lopon Tsering Gonpo studiowali w tym samym klasztorze i obaj są wspaniałymi “umze” (“prowadzącymi śpiewu”).

Od 2008 roku Patrul Rinpocze prowadzi od jednego do trzech drupczienów rocznie, a w 2019 roku był to sześć drupczenów:

• Rigdzin Dypa • Dugngal Rangdrol • Wadżrasattwa • Jumka Deczien Gjalmo • Singha Mukha • Chod

Znaczenie słowa “drupczien” w wyjaśnieniu Patrula Rinpocze

Znaczenie słowa “drupczien” w wyjaśnieniu Patrula Rinpocze

Drupchen practice_Patrul Rinpoche

Ranjak Patrul Rinpocze:

“Znaczeniem sadhany drupczien jest modlenie się za wszystkie czujące istoty, życząc im, aby były wolne od wszystkich komplikacji cierpienia. Są nimi niekorzystne okoliczności w tym życiu i codzienne indywidualne problemy. Na przykład choroba, konflikty w rodzinie, trudności w uzyskaniu tego, czego pragniemy i trudności w uniknięciu tego, czego nie chcemy”.

czytaj dalej

Jeśli będziemy uczciwi wobec siebie, badając cierpienie i szczęście, zrozumiemy, że cierpienie i szczęście nigdy nie pojawiają się bez przyczyn i warunków, dlatego też poszukujemy przyczyn szczęścia i cierpienia. Pochodzą one z pozytywnych i negatywnych działań ciała, mowy i umysłu. Właśnie dlatego wykonujemy drupczieny.

Z perspektywy nauk Buddy, wszelkie rozmaite przejawienia, czy to przyjemne, czy nieprzyjemne, pochodzą z naszych własnych nawykowych wzorców. Te przejawienia, prawdziwie istniejące lub nie, trwałe lub nietrwałe, dobre lub złe, piękne lub brzydkie, katastrofalne lub nie katastrofalne, zależą całkowicie od naszego własnego umysłu. Dlatego też, jeśli w naszym umyśle mamy nawykowe wzorce pozytywnego, lub negatywnego postrzegania postrzegania, to poprzez oba te wzorce projektujemy samsarę i nirwanę. Kiedy oglądamy samsaryczny “film”, jest to nieprzyjemne, ponieważ wydarza się w nim wiele nieznośnego cierpienia. W ten sam sposób, gdy oglądamy “filmy” o nirwanie, pojawia się w nich wiele wspaniałych, szczęśliwych sytuacji. Jak możemy bardziej rozwinąć nasze “radosne doświadczenia”? W jaki sposób możemy oczyścić cierpienia? Myślimy, że jest to możliwe tylko dzięki naszemu umysłowi. To jest powód, dla którego praktykujemy drupczien.

Ktokolwiek bardzo uważnie czyta jakikolwiek tekst sadhany i to, co jest tam opisane, może zrozumieć, że każda sadhana jest związana z najwyższymi naukami tantrycznymi Buddy połączonymi z nauczaniem etapów budowania i doskonalenia.

Etap budowania jest ma związek z samsarą, w celu jej oczyszczenia. Jest on również związany z nirwaną w celu jej rozwijania. Jest ona również połączona z uniwersalnym, jednolitym fundamentem samsary i nirwany. Może on prowadzić do jego realizacji. Jeśli chodzi o etap doskonalenia, jest on również związany zarówno z samsarą, jak i z nirwaną i może oczyścić dualistyczne nazywanie dobrym i złym, co jest gromadzeniem (negatywnych działań) i oddzielaniem (się od pozytywnych). Może on poprowadzić nas do uwolnienia się od dualistycznego cierpienia gromadzenia i oddzielania.

Dlatego każdy, kto wejdzie w kontakt z tym rodzajem sadhany, może odnieść wiele korzyści. Ktokolwiek poprawnie praktykuje ten rodzaj sadhany, to doceniamy jego praktykę i bardzo się z niej cieszymy.

Jeśli tym razem nie możesz uczestniczyć w naszym drupczien, praktykuj w ten sposób sam, lub dołącz do jakiegokolwiek innego drupczien odbywającego się na tym świecie”.

Odkryj więcej artykułów Rinpocze:

Drupchen practice_Patrul Rinpoche

Piąty dzień: cudowne osiągnięcia

Praktyka Drupczien

Drupczien, “wielkie osiągnięcie” w języku tybetańskim, jest intensywną praktyką grupową, która czerpie ze wszystkich zręcznych środków nauk wadżrajany w celu opanowania lub oczyszczenia naszego ciała, mowy i umysłu, aby stać się autentycznymi i pożytecznymi istotami. Drupczeny w języku tybetańskim nazywane są również Modlitwami Pokoju . Angażowanie się w nie daje nam możliwość stworzenia przyczyny przyszłego powodzenia i szczęścia, zarówno dla nas samych, jak i dla wszystkich wokół nas, a pośrednio dla wszystkich istot.

czytaj dalej

Rinpocze mówił dalej: “Piątego dnia drupczien [z torm] zaczyna wypływać amrita. To niesamowite i zanim nie zobaczyłem tego na własne oczy, trudno mi było w to uwierzyć. Później kiedy sam zostałem czoponem, przez 6 lat robiłem tormy z tsampy i masła. Podczas drupczien byłem bardzo ciekawy, jak amrita może płynąć z torm. Piątego dnia mój rdzenny nauczyciel obszedł mandalę i powiedział: “Jak idzie z tormami?” Powiedział, że od czasów Czwartego Dzogczien Rinpocze, amrita wypływa z torm, dodając, że nie jest pewien, czy stałoby się tak, gdyby on sam nie był szczególnym mistrzem. Piątego dnia złożyliśmy specjalną ofiarę tsok, a po inwokacji wszyscy poczuli się zrelaksowani. Wieczorem amrita zaczęła wypływać ze wszystkich stron tormy, najpierw z tormy Guru Rinpocze, a następnie ze wszystkich innych torm. Zebrałem wtedy dużo amrity”.

Pierwszy drupczen Rigdzina Dypy w Dharma City również ukazał oznaki błogosławieństw. Rinpocze powiedział:

” Ofiarowałem wam ten rodzaj tradycji, a dzięki mocy życzeń uczniów pojawiły się wspaniałe znaki. Tęcze pojawiały się przez cały czas trwania drupczien, a piątego dnia (bumdrup) bez wcześniejszych uzgodnień przybył posąg Guru Rinpocze.

Ponadto, odkąd przybyłem do Europy ponad 10 lat temu, próbowaliśmy wydać pewną książkę, ale nigdy to się nie powiodło. Chcieliśmy również mieć tę książkę gotową przed drupchien, ale było to niemożliwe, zawsze pojawiały się jakieś nisprzyjające okoliczności. W końcu wszystko się udało i została ona dostarczona piątego dnia drupchen”.

Kurs przygotowawczy

Praktyka Drupczien

Drupczieny organizowane przez Instytut Zangdok Palri trwają zwykle siedem dni i poprzedzone są trzema do pięciu dni nauki i przygotowań. Ich celem jest poznanie różnych aspektów praktyki, takich jak kolejność modlitw, mudry i melodie śpiewu.

czytaj dalej

Ranjak Patrul Rinpocze nauczył się wszystkich aspektów praktyk sadhany w klasztorze Dzogczien (Tybet), gdzie przez wiele lat był ” Czoczenem” (Głównym Mistrzem Rytuałów). W 2008 roku był on pierwszym lamą, który umożliwił ludziom Zachodu samodzielne wykonywanie wszystkich czynności drupczien pod jego cennym przewodnictwem. Wraz z Loponem Tseringiem Gonpo – który, podobnie jak Rinpocze, jest wybitnym mistrzem śpiewu rytualnego – zaczęli uczyć mudr, melodii intonacji i wszystkich form aktywności rytualnej. Obecnie starsi uczniowie mają umiejętności prowadzenia nowicjuszy, ale Rinpocze nadal jest obecny podczas kursu przygotowawczego i udziela swoich bezcennych rad.

Podczas kursu przygotowawczego uczniowie są podzieleni na dwie grupy. Ci, którzy chcą ćwiczyć grę na instrumentach rytualnych i intonację, dołączają do “zespołu Umze”, podczas gdy ci, którzy chcą nauczyć się wszystkiego o rytuałach, dołączają do “zespołu Choponów”. Ogólnie rzecz biorąc, nowicjusze są zachęcani do dołączenia najpierw do grupy Umze, aby nauczyć się podstawowych aspektów sadhany, które wykonują wszyscy uczestnicy: mudr i melodii wspólnej recytacji.

 

Oto, czego można nauczyć się podczas kursu przygotowawczego:

 

ZESPÓŁ UMZE:

 • Mudry: różne symboliczne gesty dłoni, wykonywane w określonych momentach praktyki.
 • Melodie: istnieją różne melodie, które warto znać, aby podążać za prowadzącym recytację (Umze).
 • Umze: ci, którzy są już zaznajomieni z sadhaną, mogą nauczyć się, jak zostać liderem recytacji.
 • Instrumenty: w rytuał zaangażowanych jest wiele tradycyjnych instrumentów: dzwonki, talerze rolmo, talerze silnjen, bęben, radongi (bardzo długie trąby), trąbki kangling, klarnety gjaling i wielkie konchy.

ZESPÓŁ CZOPÖNÓW:

 • Przygotowanie ołtarza (mandali): jak zaaranżować różne rodzaje ofiar i przedmiotów sakralnych.
 • Tsok: rytalna “uczta” tybet. “tsok” jest ważną częścią sadhany. Tsok wiąże się z ofiarowaniem dużej ilości jedzenia i napojów, których przygotowaniem zajmuje się zespół czoponów.
 • Tormy: rytualne “rzeźby” wykonane z tsampy i masła, udekorowane kolorami i ornamentami. Tormy mogą reprezentować bóstwa, strażników Dharmy, jedzenie, broń itd. Niektóre z nich są ofiarowywane podczas rytuału, podczas gdy inne pozostają na ołtarzu przez cały czas trwania drupczienu.
 • Chopon: chopon jest rytualnym “pomocnikiem”, który wykonuje wszelkiego rodzaju czynności [na i wokół mandali] w imieniu Mistrza Wadżry. Jest tam główny czopon, pomocnik czopona, a czasami kilku asystentów.
Praktyka Drupczien

Chcę dołączyć, ale nie mam czasu…

Praktyka Drupczien

Rozumiemy, że niektóre osoby mieszkają zbyt daleko lub nie mogą przyjechać z powodu różnych okoliczności. Jeśli z jakiegoś powodu nie możesz przyjechać na drupczien, ale nadal chcesz być częścią mandali, istnieje doskonały sposób na dzielenie się wszystkimi zasługą Sanghi, wspierając ją materialnie. Drupczien ma potężne znaczenie, ponieważ w jego trakcie dokonujemy dwóch rodzajów nagromadzenia: zasługi i mądrości. Jest to również doskonały sposób na oczyszczenie wszelkich możliwych przeszkód. Podczas drupczien wielu członków Sanghi spotyka się razem, modli się wspólnie; wykorzystują wszystkie okazje, by uczynić każde działanie korzystnym i gromadzić zasługę na różne sposoby – co czyni tę okazję szczególnie wyjątkową i pomyślną. Dlatego wszelkie przejawy hojności w tym szczególnym czasie przynoszą wiele dobrego w życiu osoby wspierającej.

czytaj dalej

Jak powiedziała Dzietsyn Mila:

Między pustelnikiem medytującym w górach
A darczyńcą, który zapewnia mu utrzymanie
Istnieje związek, który doprowadzi ich razem do oświecenia.
Poświęcenie zasług jest sednem tego związku.

Jak powiedział również Dza Patrul Rinpocze:

“Wierzymy, że pozytywne ruchy ciała, mowy i umysłu przyniosą pożytek wszystkim istotom, zwłaszcza tym, które uczestniczą w drupczien lub mają z nim jakiś związek. Mogą oni otrzymać wiele korzyści, ponieważ pozytywne i negatywne rezultaty pochodzą z pozytywnych i negatywnych ruchów naszego ciała, mowy i umysłu. Dlatego drupczien nie odnosi się do ceremonii religijnej, nie odnosi się do światowego biznesu, odnosi się do pozytywnego działania współczucia i mądrości w celu rozwinięcia pozytywnych aspektów ciała, mowy i umysłu. Tym pozytywnym działaniem jest zgromadzenie wszystkich członków Sanghi razem, aby modlić się o pokój na świecie bez wojen, głodu, pragnienia i katastrof”.

Jakiego rodzaju nagromadzenie zasługi jest możliwie podczas drupchen?

Istnieje wiele sposobów wykonywania nagromadzeń podczas trwania drupczien.
Każdego dnia:

 • przygotowujemy mandalę
 • wykonujemy nowe tormy
 • ofiarujemy świeże kwiaty
 • ofiarujemy świeże kwiaty
 • wykonujemy ofiarownie tsoku
 • ofiarowujemy herbatę, napoje, owoce, słodycze, chleb, ser, cukier i inne produkty spożywcze.
 • także dla osób recytujących mantry (w czasie recytacji niektórzy ludzie stają się spragnieni, głodni, zmęczeni, więc wspieramy ich w ten sposób)
 • aby mogli oni wyrecytować wiele mantr dla dobra wszystkich czujących istot.
 • dedykujemy wszystkie nasze zasługi

Jak wesprzeć?

Jeśli chcesz, możesz przekazać darowiznę na konkretny cel lub ogólnie na rzecz drupczien. Każde wsparcie jest mile widziane.

Aby przekazać darowiznę, odwiedź tę stronę. Jest dla nas przydatne, jeśli podasz swoje imię i nazwisko, cel i kwotę darowizny w wiadomości e-mail.

Wparcie_Dharma City

Fundacja “Drupczien”

Z radością informujemy o utworzeniu fundacji, która ma na celu zapewnienie bezpłatnego udziału w odosobnieniach drupczen.

W czasie ich trwania nieustannie odmawiane są intensywnie modlitwy o pokój i szczęście. Daje im to ogromną siłę, jako że moc pozytwnych aspiracji wspólnie modlących się osób ulega wielokrotnemu pomnożeniu.

W celu wsparcia należy użyć danych bankowych:

IBAN: BE97928097411449

BIC/SWIFT: VPAYBEB1

BENEFICJENT: Dzogchen Gelek Palbar Ling ASBL

INFORMACJA: Drupchen Foudation + <Twoje imię i nazwisko>

Chcesz się przyłączyć?