Modlitwy za długie życie Patrula Rinpocze

Amitayus

Dzogczien Ranjak Patrul Rinpocze wspomniał, że nasze modlitwy i ciągłe studia są najlepszym sposobem na wspieranie jego zdrowia i siły życiowej. Sangha jego uczniów od roku 2004 gromadzi modlitwy za jego długie życie, zaczynając od miliona recytacji dharani “Tsepame” [Amitajusa], wykonanych zgodnie z sugestią Lopona Tseringa Gonpo. Niedawno rdzenny nauczyciel Patrula Rinpocze, Kjabdzie Alak Zenkar Rinpocze, poradził, by recytować dwie modlitwy za Jego długie życie: A) 10 000 recytacji “Szesnastu Starszych” (Neten Czangczo), oraz B) 1000 recytacji kompletnej liturgii Buddy Medycyny ” Menla” ułożonej przez Miphama Rinpocze. Akumulacje te zostały zakończone między wrześniem a listopadem 2020 r., przy udziale online wszystkich uczniów Rinpocze na całym świecie. Następnie Kjabdzie Rinpocze doradził, aby nagromadzić “Metodę dedykacji karmicznym wierzycielom” 1000 razy, co zostało wykonane podczas jednej sesji.

Co dzieje się teraz?

Na razie kontynuujemy praktykę “Szesnastu Starszych” (Neten Changcho) za długie życie i dobre zdrowie Ranyaka Patrula Rinpocze. Recytacja odbywa się online. W każdą niedzielę.

Jeśli chcesz dołączyć, przejdź do kalendarza, gdzie wszystkie szczegóły są regularnie aktualizowane.
Modlitwa jest dostępna do pobrania tutaj.

Jesteśmy bardzo szczęśliwi, że możemy wspólnie gromadzić te modlitwy, przyniosą one ogromny pożytek!