Studiowanie Dharmy

OGÓLNE NAUCZANIE
SHEDRA
KURSY WEEKENDOWE
KURSY ONLINE
POZOSTAŁE

Aby rozwinąć w sobie mądrość, musimy słuchać, rozmyślać i medytować. Kursy stwarzają możliwość słuchania nauk Dharmy. Jest to pierwszym krokiem oraz podstawą do rozważań i medytacji.

Dzięki słuchaniu nauk, poznajemy zjawiska.
Poprzez słuchanie, odwracamy się od niewłaściwych czynów. .
Poprzez słuchanie, porzucamy wszystko to, co pozbawione jest znaczenia.
Poprzez słuchanie, osiągamy całkowite wyzwolenie.
BODHISATTVAPIṬAKASUTRA

Kursy Ogólnobuddyjskie

Kursy Ogólnobuddyjskie oraz Odosobnienia Zimowe powstały z myśla o tych, którzy pragną studiować pod kierunkiem nauczycieli oraz zyskać ogólną wiedzę.
Oba są otwarte dla wszystkich chetnych. Podczas tych kursów Patrul Rinpocze naucza na temat ważnych aspektów buddyjskiej filozofii i praktyki.

Dla zaawansowanych -

Sześcioletni Kurs dla Praktykujacych Dzogczen został opracowany dla tych, którzy pragną pogłębić i rozszerzyć zakres swoich studiów i praktyki; którzy chcą poważnie zaangażować się w program intensywnej nauki i praktyki.

Kursy cotygodniowe

Instytut Zangdok Palri proponuje szereg cotygodniowych nauk, których słuchać można w czasie rzeczywistym, lub zapoznać się z nimi póżniej poprzez odsłuchiwanie nagrań. Nauki otwarte są dla wszystkich tych, którzy –
posiadając rodzinne i zawodowe zobowiązania – szukają autentycznej ścieżki duchowej, niezależnie od tego czy sa początkujący czy też są doświadczonymi medytującymi i praktykującymi.

Nauki online

Wraz z początkiem epidemii Covid Patrul Ripocze rozpoczął udzielanie nauk online, i pragnie kontynuować to również w przyszłości. Nauki są dostępne dla każdego, bezpłatne i tłumaczone na kilka języków.

Dodatkowe kursy.

Odosobnienie altruistyczne, kursy języka tybetańskiego i inne.

Jakim kursem byłbys zainteresowany?

PODCZAS NAUCZANIA

Podczas nauczania, w trakcie kilku sesji Nauczyciel wyjaśnia znaczenie tekstu linijka po linijce. Co więcej, wskazuje w jaki sposób tekst może byc pomocny w medytacji i życiu współczesnego człowieka żyjącego na Zachodzie Zazwczaj na końcu sesji przewidziany jest czas na pytania uczestników. Każdy może uzyskać pomoc w zrozumieniu tekstu i zadać dalsze pytania.

W centrum buddyjskim Patrula Rinpocze dawne teksty nie sa studiowanie z uwagi na ich walory literackie, historyczne czy też kulturowe. Mądrość tych tekstów jest analizowana i dyskutowana aby pomóc zwykłym ludziom, takim jak Ty czy ja – aby stali się szczęśliwsi, spokojniejsi i bardziej uzyteczni dla innych.

Gotowy na więcej?