Praktyka codzienna

“Ujarzmij swój umysł, ujarzmij swój umysł, ujarzmij swój własny umysł Dharmą!

Jeśli ktoś ujarzmisz umysł czterema myślami, które odwracają umysł [od samsary],

To nawet bez poglądu, medytacji, recytacji mantr, faz budowania i doskonalenia,

Nie pomylisz ścieżki do wolności z innymi ścieżkami”.

DZA PATRUL RINPOCZE, “Rada dla Kunzanga Czugiala”.
ngondro field of refuge

Nyndro

NYNDRO (praktyka “wstępna”) stanowi praktykę wspólną dla wszystkich szkół buddyzmu tybetańskiego, będącą przygotowaniem do praktykowania sadhan. Można by pomyśleć, że “przygotowania” nie są tak ważne, jak główna praktyka. Jednakże nawet najwięksi mistrzowie podkreślali, że Nyndro jest niezwykle głębokim treningiem. Jest ona niezbędna do zmiękczenia umysłu i przygotowania go do ujrzenia jego prawdziwej natury, trochę jak rolnik orzący swoje pole. Jak nasiono mogłoby wykiełkować i zakorzenić się w twardej i suchej ziemi? W ten sam sposób praktyka Nyndro czyni umysł “zdatnym do pracy ” poprzez zewnętrzne i wewnętrzne medytacje wstępne. Nawet najbardziej zrealizowani praktykujący nieprzerwanie kontynuowali swoją praktykę Nyndro. Wielce urzeczywistniony Dza Patrul Rinpocze od swego mistrza Dzigme Gjalłe Njugu, otrzymał instrukcje dotyczące Nyndro dwadzieścia pięć razy i praktykował je przez całe życie. Pokazuje to znaczenie i głębię tej praktyki. Skomponował on dobrze znany podręcznik “Słowa Mistrza Samantabhady”, przewodnik po praktykach wstępnych Longczien Ningthik, które są praktyką nyndro naszej linii.

ZEWNĘTRZNE PRAKTYKI WSTĘPNE to sekwencja kontemplacji wspólnych dla wszystkich szkół buddyjskich, które wzmacniają naszą determinację do praktykowania. Nie są one trudne do zrozumienia, a jednak lubimy zabawiać się niespójnymi koncepcjami… W terminologii buddyjskiej kontemplacje te są powszechnie nazywane “czterema myślami, które odwracają umysł od samsary” lub “czterema przemianami umysłu”: 1) trudności w uzyskaniu wolności i obdarowania wynikających z cennego ludzkiego odrodzenia, 2) nietrwałość życia, 3) niedostatki samsary, oraz 4) zasada przyczyny i skutku. Mając pewność, że znalezienie wyzwolenia jest rzeczywiście naszym najważniejszym celem, zdajemy się na mistrza duchowego. Wskazuje on nam bezbłędną ścieżkę i posiada umiejętności, które pomogą nam ją osiągnąć.

WEWNĘTRZNE PRAKTYKI WSTĘPNE są specyficzne dla wadżrajany, gałęzi buddyzmu, która rozkwitła w Tybecie. W naszej tradycji są one sekwencją sześciu praktyk (lub medytacji) obejmujących wizualizacje, recytacje wersów lub mantr, fazę budowania i doskonalenia.

buddhist mudra

Te pięć praktyk to: 1. Przyjecie schronienia 2. Wzbudzenie Bodhiczitty, 3. Recytacja mantry Wadżrasattwy, 4. Ofiarowanie Mandali, i 5. Ofiarowanie pokłonów podczas “Modlitwy w siedmiu częściach” Tradycyjnie praktykujący gromadzą 100 000 recytacji każdego z nich – w sumie 500 000. Praktyka Guru Jogi to oddzielne nagromadzenie 1 200 000 mantr guru (12 razy 100 000). Niektórzy praktykujący medytację gromadzą je powoli i regularnie, podczas gdy inni odbywają intensywne odosobnienia z kilkoma sesjami praktyki dziennie. Wielcy mistrzowie i praktykujący gromadzą Nyndro wielokrotnie – na przykład 10, 15 lub 20 nagromadzeń po 500 000 i 1 200 000 recytacji. Celem jest kultywowanie zewnętrznych i wewnętrznych praktyk wstępnych, do momentu, gdy umysł zostanie nimi głęboko przeniknięty.

ngondro refuge-tree_with names

RANJAK PATRUL RINPOCZE od dziesięcioleci prowadzi wykłady na temat przewodnika po praktykach wstępnych linii Longczien Ningthik, “Słowa Mistrza Samantabhadry”. Jego ostatnie nauki były transmitowane online i są dostępne na Jego kanale YouTube.

Jeśli chcesz dołączyć do porannego Ngöndro online,

Biały Sur

daily Smoke puja 3

BIAŁY SUR to wieczorna praktyka, podczas której ofiarowuje się dym z aspiracją spełnienia życzeń wszystkich istot i złagodzenia ich cierpienia. Jest to metoda kultywowania bodhiczitty, dobrego serca, szczodrości i bezinteresowności. Odbiorcy są tradycyjnie podzieleni na cztery kategorie: dwie klasy gości powyżej, w tym 1) buddowie, bodhisattwowie, nauczyciele duchowi i 2) obrońcy nauk Dharmy i dwie klasy gości poniżej, w tym 3) szkodliwe duchy, wierzyciele karmiczni i 4) wszystkie cierpiące czujące istoty, ze szczególnym naciskiem na głodne duchy (“pretów”).

daily Smoke puja 3
daily smoke puja

CO DZIEJE SIĘ PODCZAS PRAKTYKI? Praktykę poprzedza recytacja “Sutry Trzech Zbiorów”, po której następuje modlitwy “Króla Aspiracji”: ” Aspiracji do Dobrych Działań”, “Aspiracji Samantabhadry” i czasami innych modlitw aspiracyjnych. Podczas samej praktyki mieszanka różnych substancji jest rozsypywana na żarzących się węglach, wytwarzając gęsty, pachnący biały dym. Te substancje to zwykle mąka jęczmienną, masło, herbata, miód itp. W Dharma City to ofiarowanie odbywa się każdego dnia. Jeśli dołączysz do praktyki online, to nie jest konieczne osobiste składanie ofiary z dymu. Może być to trudne do zorganizowania w mieszkaniu. Jeśli jednak chcesz, można to zrobić.

Jeśli chcesz dołączyć do naszej wieczornej praktyki Sur online,

Czod

chod labdron

PRAKTYKA ODCIĘCIA, nazywana po tybetańsku “Czod”, jest głęboką praktyką odcinania własnego ego. Wykonywana wszędzie w Tybecie, ma wiele linii przekazu, które zostały zapoczątkowane przez indyjskiego Siddhę Pa-Dampa Sandzie i jego tybetańską uczennicę Maczig Labdryn. Chod jest zakorzeniony w naukach “Pradżniaparamity”, “Doskonałej Mądrości”. Podobnie jak praktyka Sur, Chod wiąże się z ofiarowaniem dla czterech klas gości. Tylko tym razem jest to wizualizowana ofiara z naszego własnego ciała, przekształconego w najcenniejsze i najbardziej pożądane substancje. Jest to wspaniała metoda na wyeliminowanie lgnięcia do własnego ego. Chodem, który praktykujemy jest “Donośny Śmiech Dakiń” (Khandro Kedziong). Tradycyjnie, chod praktykuje się przy użyciu rytualnych instrumentów, a śpiew podczas liturgii jest bardzo melodyjny.

Nie spotykamy się online na te praktyki. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o Czodzie, odwiedź naszą stronę Drupczenu Chod.

chod labdron
daily chod prajnaparamita
daily chod five senses-offering
daily chod prajnaparamita-2