PROŚBY O MODLITWĘ

PROŚBY O MODLITWĘ

Mówi się, że gdy gromadzi się Sanga

to siła jej modlitw zostaje zwielokrotniona

staje się niezwykle potężna.

I może przynieść ogromny pożytek.

CO TO ZA TRADYCJA?

Czasem możesz doświadczać (ty sam lub inna osoba) trudności lub przeszkód takich jak problemy zdrowotne etc., lub pragniesz otrzymać wsparcie w jakimś konkretnym projekcie lub działalności. W takim przypadku możesz poprosić o modlitwę zgromadzonych członków Sangi — w tym przypadku grupę uczniów Ranjak Patrula Rinpocze, którzy regularnie gromadzą się podczas grupowych praktyk z Jego udziałem (czasem bez Jego udziału). W naszej tradycji modlitwy te zwykle mają miejsce w czasie dni tsoku (dwa razy w miesiącu) oraz każdego dnia w czasie odosobnienie zwanego drupczenem. Jest przyjęte, aby uczynić darowiznę na rzecz Sangi. Darowizna może być bardzo niewielka i stanowi sposób utworzenia symbolicznego związku z Sangą praktykujących. Proszenie Sangi o modlitwy jest szeroko rozpowszechnioną praktyką we wszystkich buddyjskich tradycjach, i posiada wielką moc.

W jaki sposób należy wysłać prośbę o modlitwę?
W jaki sposób wysłać prośbę
o modlitwę?

Możesz wysłać emaila na adres@zpi.patrulrinpoche.net przed 12.00 dnia, w którym odbywa się praktyka (patrz wyżej). W przypadku ostatniego dnia drubczenu, Twoja prośba musi do nas dotrzeć wieczorem w poprzedzającego dnia.

Prosimy o zawarcie następujących informacji:

1. imię osoby, której dotyczyć ma modlitwa
2. cel modlitwy, lub okoliczności, w których znajduje się ta osoba
3. wielkość Twojej darowizny
4. sposób przekazania pieniędzy
5. zaznaczenie, że dane osobiste (Twoje lub osoby, której dotyczy modlitwa) nie powinny byc ujawnione

Co się będzie działo, gdy otrzymamy Twoją prośbę?
Co się będzie działo
gdy Twoja prośba
do nas dotrze?

Kiedy Geku (czyli osoba odpowiedzialna za otrzymane prośby) stwierdzi, że darowizna została otrzymana, zwróci się tego samego lub następnego dnia do Zgromadzenia o dodatkowe modlitwy, ogłaszając zarazem imię darczyńcy, cel modlitwy oraz kwotę darowizny.
Następnie wszyscy członkowie zgromadzenia modlą się – włączając w to Mistrza Wadżry (którym zazwyczaj jest Patrul Rinpocze). Prosimy o zaznaczenie, jeśli którakolwiek z powyższych informacji nie powinna być ujawniona; w takim przypadku Geku ogłosi jedynie kwotę oraz cel modlitwy, nie wymieniając imion osób, których ona dotyczy.

Mistrz Wadżry zdecyduje o czasie recytacji, o tym jakie mantry będą recytowane i w jakiej liczbie.

Podczas drubczenu pierwszym dniem kiedy dodatkowe modlitwy mogą mieć miejsce jest pierwszy pełen dzień tej praktyki, zaś ostatnim dniem jest wczesny ranek ostatniego dnia.

Po ich wykonaniu wyślemy Ci email potwierdzający, z zaznaczeniem daty recytacji.

W jaki sposób dokonać darowizny

Przelew bankowy

Dzogchen Gelek Palbar Ling asbl
IBAN: BE50 0682 2863 7818
SWIFT: GKCCBEBB
W treści przelewu prosimy o wpisanie: Prayer on request

Przesyłanie pieniędzy online

Jeśli nie możesz dokonać przelewu bezpośrednio na nasze konto bankowe, możesz użyć usługi oferowanej przez platformy walutowe takie jak Transferwise.

Za pomocą PayPal

Możesz zapłacić za pomocą PayPal (+ 4% dodatkowej prowizji na rzecz PayPal):

paypal

Skanowanie kodu QR

Wykonaj darowiznę za pomocą PayPal skanując kod QR lub klikając na link poniżej*:

kod

u dołu formularza
*dodaj 4% celem pokrycia kosztów przekazu
*Rejestracja na stronie PayPal website nie jest wymagana.

Prosząc przyjaciela...

…który wybiera się na drubczen aby przywiózł ze sobą Twoją darowiznę.

NOTE: Nie jesteśmy w stanie zaakceptować innych metod dokonywania darowizn – w szczególności polegających na obietnicy dokonania darowizny w przyszłości – z uwagi na fakt, że ważne jest nawiązanie bezpośredniego związku z Sangą oraz drubczeniem (praktyką ofiarowania tsoku). Bardzo dziękujemy za okazane zrozumienie.

Prośby o modlitwę