Praktyka

PRAKTYKI CODZIENNE
TSOK & SODZIONG
DŁUGIEGO ŻYCIA
MODLITWY
DRUPCZIENY
MEDYTACJA
MYNLAM

Kiedy już zaznajomimy się z filozofią, dobrze jest rozpocząć praktykę. Można się tego nauczyć krok po kroku kursach organizowanych przez Instytut Zangdok Palri.

mudra buddyzm
CO TO SĄ SADHANY, jaki jest sens
ma ich praktykowanie?

Ogólnie rzecz biorąc, chodzi o to, aby rozwinąć nową perspektywę lub sposób widzenia rzeczy wokół nas.

Gdy uczymy się wizualizować, medytować, poznajemy melodie recytacji i rytualne gesty nazywane mudrami. A nasze ciało, mowa i umysł są zaangażowane i zajęte.

To dzięki tym zręcznym środkom z czasem możemy wykształcić czystą percepcję. Cel i techniki tych praktyki są jasno wyjaśniane w trakcie trwania kursu.

Prawdziwy temat

Ale bez względu na to, na czym koncentrujemy się w czasie odosobnienia, bez względu na tekst czy praktykę, prawdziwy przedmiot całej buddyjskiej filozofii i praktyki jest zawsze ten sam: to współczucie.

Istotą każdej buddyjskiej nauki, praktyki, odosobnienia i rytuału jest zawsze współczucie. Nawet jeśli studiujemy bardzo głębokie aspekty filozofii buddyjskiej, zasadniczo filozofia ta dotyczy współczucia: jak w najbardziej odpowiedni sposób pomagać sobie i otaczającym nas istotom.

Po pewnym czasie, kiedy wyklarowała się struktura kursów, to stało się widoczne i oczywiste, że Rinpocze stworzył złożony, holistyczny system edukacji buddyjskiej.

praktykowanie buddyzmu
Co właściwie dzieje się podczas takich odosobnień?
Dlaczego ludzie biorą w nich udział?
I w ogóle po co są te odosobnienia?