Szedra

Dla zaawansowanych –

Szedra

Kurs Praktykujących Dzogczien

Sześcioletni kurs dla praktykujących Dzogczien – wraz z uzupełniającymi go instrukcjami, wydanymi pod tytułem “Doskonała Ścieżka Samowyzwolenia”, został pomyślany jako skierowany do tych uczniów, którzy pragną pogłębić i rozszerzyć zakres swoich studiów i praktyki Buddyzmu. Takich którzy chcą poważnie zaangażować się w program intensywnej nauki i regularnych praktyk.

Kurs nazywany jest również “Szedrą”, co po tybetańsku oznacza akademię. Osoby zapisujące się na niego mają obowiązek; wziąć udział w corocznym kursie Szedry Instytutu Zangdok Palri, przestudiować materiały kursowe, wykonać określone praktyki i zdać egzaminy.

SZEŚCIOLETNI KURS PRAKTYKUJĄCYCH DZOGCZIEN JEST KURSEM DYPLOMOWYM, KTÓRY JEST WSPARCIEM

W PRAKTYCE SAMOWYZWOLENIA, PODZIELONYM NA ROCZNE ETAPY

Drodzy

Oprócz tematów omawianych w podręcznikach tego sześcioletniego cyklu, które stanowią kompilację głównych przedmiotów nauczanych na uniwersytetach w Tybecie, studiowane są także kluczowe Sutry, oraz inne teksty. Kurs obejmuje wszystkie poziomy praktyki buddyjskiej, od podstaw, poprzez praktyki wstępne, aż do szczytu – nauk Dzogczien. W zależności od potrzeb i poziomu zrozumienia uczniów, mogą oni w jego trakcie otrzymywać dodatkowe wyjaśnienia. Inicjacje i przekazy udzielane są studentom podczas corocznego kursu Shedry. Odnosi się to także do instrukcji dotyczących poszczególnych praktyk, które należy wykonywać w ciągu danego roku. Takich jak na przykład składająca sie z pięciu części akumulacja (wstępnej) praktyki Nyndro.

Na zakończenie studiów studenci, którzy zdadzą egzaminy, wykazują oznaki prawdziwego zrozumienia materiału przerabianego na kursie, oraz zamanifestują realizację w praktyce otrzymują dyplom.

Jak dotąd uruchomiono trzy cykle Szedry. Cykl pierwszy zakończył się w roku 2018, a jego absolwenci nadal spotykają się co roku w ramach mniej intensywnej kontynuacji nauk. Obecnie trwają Cykle drugi i trzeci.

studia buddyjskie
zaawansowane studia buddyjskie

Program

SAMOWYZWOLENIE OZNACZA WYZWOLENIE UMYSŁU.

Aby uwolnić się od cierpienia i osiągnąć szczęście, musimy wyzwolić swój umysł. Sześć etapów rad dotyczących praktyki samowyzwolenia rozpoczyna się od omówienia stanu cierpienia i finalnie pokazuje nam, jak osiągnąć szczęście.

Na początku potrzebujemy odpowiedniego ciała, z którym będziemy mogli odbyć tę podróż. Rozważamy, jaki rodzaj ciała byłby najlepszy, aby wesprzeć nasz umysł w osiągnięciu wymaganego mistrzostwa. Odkrywamy, że kiedy pragniemy samowyzwolenia, to ludzkie ciało jest najlepszym wsparciem dla naszych wysiłków. Kiedy już osiągniemy takie ciało, możemy wyruszyć w podróż aby je osiągnąć. Do tego będziemy potrzebowali jeszcze ścieżki i to tej właściwej. Taki jest nasz punkt początkowy.

ROK PIERWSZY

Ścieżka Rozmyślania w Poszukiwaniu Samowyzwolenia

Rady dla tych, którzy w poszukiwaniu wyzwolenia, oddają się rozmyślaniom nad tym jak odnaleźć ścieżkę prowadzącą do samowyzwolenia. Przypomina to ptaka tisza, który poszukuje spokojnego i bezpiecznego miejsca gdy pragnie zbudować swoje gniazdo.

Główne punkty do przemyślenia są następujące:

 • Poszukiwanie ścieżki
 • Rozróżnianie pomiędzy ścieżkami
 • Motywacja
 • Schronienie
 • Bodhiczitta
 • Sześć transcendentalnych doskonałości – paramit

Kiedy wzbudzimy już umysł akceptujący bodhiczittę jako naszą motywację i kiedy dopasujemy nasze własne działanie do sześciu transcendentalnych doskonałości, możemy zagłębić się w lesie negatywnych emocji. Nie będzie nam to przeszkadzać w poruszaniu się po naszej ścieżce, tak jak słoniowi, którego nic nie jest w stanie zatrzymać gdy swobodnie kroczy przez dżunglę. Gdy osiągnięty zostanie poziom Najwyższej Dharmy na Ścieżce Połączenia, pojawia się prawda Ścieżki Wglądu. Na tym etapie nadal posiadamy pewne zaciemnienia, ale nie musimy już powracać do cyklicznej egzystencji.

ROK DRUGI

Ścieżka, na której ustanawiamy się na drodze do Samowyzwolenia Wielkich Istot

Rada jak kroczenie słonia – potężne podążanie ścieżką samowyzwolenia.

ROK TRZECI

Ścieżka, na której osiąga się Wielki Przekaz Samowyzwolenia

Rada jak przebywanie w jaju Garudy – na zewnątrz oznaki ścieżki samowyzwolenia nie są jeszcze widoczne, ale wewnętrzna moc, czy energia umysłu jest doskonała.

ROK CZWARTY

Ścieżka, na której znajdujemy ulgę w samowyzwoleniu

Rada jak młody Garuda unoszący się w przestworzach – siła wewnętrznej świadomości, samowyzwolenie.

ROK PIĄTY

Ścieżka, na której osiągamy perfekcję w Wielkiej Umiejętności Samowyzwolenia

Rada jak doskonała umiejętność młodego lwa – dotarcie inteligentnej osoby na szczyt praktyki samowyzwolenia.

ROK SZÓSTY

Ścieżka, na której w doskonale osiągamy całkowite samowyzwolenie

– aby znaleźć ulgę na pierwotnym poziomie całkowicie obdarzonego Wszechprzenikającego Pana (Dordże Czang)

Rada jak klejnot spełniający życzenia — rezultat stał się widoczny, osiągnięcie całkowitego pożytku dla siebie i innych.

SUTRY

“Uttaratantra” (po tybetańsku “Gjud Lama”), Ostateczne Kontinuum autorstwa Maitrei/Asangi.

“Mulamadhjamaka-karika” (po tybetańsku “Uma Tsała Szierab”), Rdzenne Strofy Drogi Środka, autorstwa Nagardżuny.

“Abhisamajalankara” (“Ngöntok Gjen” po tybetańsku), Ozdoba Jasnego Urzeczywistnienia autorstwa Maitrei/Asangi.

LEKTURY UZUPEŁNIAJĄCE
 • “Słowa Mojego Doskonałego Nauczyciela” autorstwa Dza Patrula Rinpocze
 • “Trzydzieści Siedem Praktyk Bodhisattwy” autorstwa Thogme Zangpo
 • “Bodhiczarjavatara” autorstwa Szantidewy
 • “Prawdziwe Słowa Wielkiego Riszi” autorstwa Ranjak Patrula Rinpocze
 • “Krótka Prezentacja Dziewięciu Jan” autorstwa Kjabdzie Zenkar Thubten Njima Rinpocze
 • “Kwintesencja Poglądu Urzeczywistnionych Widjadharów, Wyjaśnienie Kluczowych Aspektów Praktyki Przedstawionych jako Dziewięć Stopniowych Pojazdów” autorstwa Pema Lungtok Gjamtso Rinpocze
 • “Krótka Prezentacja Etapów Medytacji, Doskonałe Wyjaśnienie Tradycji Tekstów”, komentarz Dza Patrula Rinpocze do “Ozdoby Jasnego Urzeczywistnienia”
 • “Miecz Mądrości do Doskonałego Ustanowienia Rzeczywistości” autorstwa Miphama Rinpocze
 • “Ryk Lwa: Wspaniała Istota Znaczenie Natury Buddy” autorstwa Miphama Rinpocze
 • “Uderzanie w Esencję w Trzech Słowach” autorstwa Garaba Dordże
 • “Ryk Lwa, który Zwycięża Błędne Ścieżki i Zagubienie Pustelników Medytujących nad Esencją Serca” autorstwa Dzigme Lingpy
 • “Doskonała Ścieżka do Wszechwiedzy, Ustrukturyzowana Wstępna Recytacja do Esencji Serca Wielkiej Przestrzeni, Wielkiej Doskonałości” (Nyndro Longczien Ninghtik)
 • Z Longczien Ninghtik, “Esencji Serca Wielkiej Przestrzeni: Wewnętrzna Sadhana Rigdzin Düpa”
 • Z Longczien Ninghtik, “Esencji Serca Wielkiej Przestrzeni: Rdzenna Sadhana Matki Tsogjal, Królowej Wielkiej Szczęśliwości, zatytułowana Wspaniała Girlanda Wielkiej Szczęśliwości”
 • How to put the Great Perfection into practice, by Patrul Rinpoche
SZCZEGÓŁOWA CHRONOLOGIA TRZECH CYKLI

Cykl I

 • 2004: Kurs Wstępny Szedry (Bruksela, Belgia) – “Drzewo Bodhi” autorstwa Ranjaka Patrula Rinpocze
 • 2005: Podręcznik Szedry, Rok 1 “Ścieżka Rozmyślania w Poszukiwaniu Samowyzwolenia” (Słupca, Polska)
 • 2006: Podręcznik Szedry, Rok 2 “Ścieżka, na której ustanawiamy się na drodze do Samowyzwolenia Wielkich Istot” (Słupca, Polska)
 • 2007: Podręcznik Szedry, Rok 3 “Ścieżka, na której otrzymujemy Wielki Przekaz Samowyzwolenia” (Dharma City, Belgia)
 • 2008: “Prawdziwe Słowa Wielkiego Riszi” ( Dharma City, Belgia)

W 2008 roku nie odbył się, jak w latach poprzednich kurs Studiów Ogólnobuddyjskich, ale miała miejsce nadzwyczajna Szedra. Kurs ten był otwarty dla wszystkich i nie był obowiązkowy dla studentów 6-letniego Kursu Praktykujących Dzogczien.
Ranjak Patrul Rinpocze wygłosił komentarz do książki “Prawdziwe Słowa Wielkiego Riszi”, wyjaśnienia Czterech Szlachetnych Prawd napisanych w stylu tekstu źródłowego.

  Mówi się, że “Uttaratantra-siastra” („Gjud Lama”, Ostateczne Kontinuum) napisana przez wielkiego indyjskiego mistrza Asangę w IV wieku naszej ery, została podyktowana mu przez Arję Maitreję, przyszłego Buddę na tym świecie. Jest uważana za jeden z najważniejszych tekstów dla studiujących i praktykujących Dharmę.
  Wyjaśnia on Naturę Buddy obecną we wszystkich istotach i obszernie naświetla jej cechy oraz nasz wrodzony potencjał oświecenia. Ten nieodzowny traktat zapewnia podstawę do zrozumienia poglądu tantrycznego. Przejrzyście skonstruowany i bardzo szczegółowy, odkrywa przed nami ukryty skarb naszej przebudzonej natury umysłu, ma na celu wsparcie nas na ścieżce do jego urzeczywistnienia.

  • 2010: “Rdzenne Strofy Drogi Środka” (Dzogczien w Tybecie i Dharma City, Belgia)

  (sanskr. “Mulamadhjamaka-karika”, tybet. “Uma Tsała Szierab”), autorstwa Nagardżuny to kluczowy tekst szkoły buddyzmu Madhjamaka (Drogi Środka) i z pewnością najsłynniejsze dzieło Nagardżuny, wielkiego hinduskiego filozofa i mistrza II wieku n.e. Zawierający dwadzieścia siedem rozdziałów, napisanych zwięzłym stylem popartym wnikliwą logiką. Tekst ten kwestionuje wszystkie nasze pewniki w odniesieniu do zjawiskowej rzeczywistości, oraz po mistrzowsku wprowadza nas w koncepcję współzależnego powstawania, która jest esencją Drogi Środka.

  • 2011: “Dziewięć Stopniowych Pojazdów” (Dharma City, Belgia)
  • 2012: Podręcznik Szedry, Rok 3 “Ścieżka, na której otrzymujemy Wielki Przekaz Samowyzwolenia” (Dharma City, Belgia), szczegółowe studia rozdziałów od 3 do 6.
  • 2013: “Ozdoba Jasnego Urzeczywistnienia”, autorstwa Maitrei (Dharma City, Belgia)
  • 2014: “Krótka Prezentacja Etapów Medytacji, Doskonałe Wyjaśnienie Tradycji Tekstów”, komentarz Dza Patrula Rinpocze do “Ozdoby Jasnego Urzeczywistnienia” (Dharma City, Belgia)
  • 2015: “Ryk Lwa: Wspaniała Istota Znaczenie Natury Buddy” autorstwa Miphama Rinpocze (Dharma City, Belgia)
  • 2016: “Uderzanie w Esencję w Trzech Słowach” – Garab Dordże (Tybet)
   Kurs Ogólnobuddyjski – – omówienie rozdziału “Mądrość” “Bodhiczarjavatara” Dharma City, Belgia, Belgium
  • 2017: “Miecz Mądrości do Doskonałego Ustanowienia Rzeczywistości” autorstwa Mipama Rinpocze (Dharma City, Belgia)
  • 2018: “Ryk Lwa, który Zwycięża Błędne Ścieżki i Zagubienie Pustelników Medytujących nad Rdzenną Esencją” autorstwa Dzigme Lingpy (Dharma City, Belgia)

   

  KURSY PODYPLOMOWE

  • 2019: “Lampa Rozpraszająca Ciemność” autorstwa Mipama Rinpocze (Dharma City, Belgia)
  • 2022: “Self-Liberating Meditation”, by Patrul Rinpoche (Dharma City, Belgium)

   

  Cykl II

  • 2007: Podręcznik Szedry, Rok 1 “Ścieżka Rozmyślania w Poszukiwaniu Samowyzwolenia” (Dharma City, Belgia)
  • 2008: The True Words of the Great Rishi (Dharma City, Belgium­ – shedra common to all cycles)
  • 2009: “Uttaratantra-siastra” (Dharma City, Belgia)
  • 2010: “Mulamadhjamaka-karika” (Dzogczien w Tybecie i Dharma City, Belgia) kursy wspólne dla wszystkich cykli Szedy
  • 2011: Podręcznik Szedry, Rok 2 “Ścieżka, na której ustanawiamy się na drodze do Samowyzwolenia Wielkich Istot” (Dharma City, Belgia)
  • 2012: “Prawdziwe Słowa Wielkiego Riszi” ( Dharma City, Belgia)
  • 2013: Podręcznik Szedry, Rok 3 “Ścieżka, na której otrzymujemy Wielki Przekaz Samowyzwolenia” (Dharma City, Belgia)
  • 2014: Podręcznik Szedry, Rok 3 “Ścieżka, na której otrzymujemy Wielki Przekaz Samowyzwolenia” rozdziały od 2 do 6 (Dharma City, Belgia)
  • 2015: “Dziewięć Stopniowych Pojazdów” (Dharma City, Belgia)
  • 2016: “Uderzanie w Esencję w Trzech Słowach” – Garab Dordże (Tybet)
   Kurs Ogólnobuddyjski“Bodhiczarjavatara” – omówienie rozdziału “Mądrość” (Dharma City, Belgia)
  • 2017: “Krótka Prezentacja Etapów Medytacji, Doskonałe Wyjaśnienie Tradycji Tekstów”, komentarz Dza Patrula Rinpocze do “Ozdoby Jasnego Urzeczywistnienia” (Dharma City, Belga)
  • 2018: “Miecz Mądrości do Doskonałego Ustanowienia Rzeczywistości” autorstwa Mipama Rinpocze (Dharma City, Belgia)
  • 2019: “Ryk Lwa: Wspaniała Istota Znaczenie Natury Buddy” autorstwa Miphama Rinpocze (Dharma City, Belgia)
  • 2022: “Ryk Lwa, który Zwycięża Błędne Ścieżki i Zagubienie Pustelników Medytujących nad Rdzenną Esencją” autorstwa Dzigme Lingpy (Dharma City, Belgia)

   

  Cykl III

  • 2011: Podręcznik Szedry, Rok 1 “Ścieżka Rozmyślania w Poszukiwaniu Samowyzwolenia” (Dharma City, Belgia)
  • 2012: Podręcznik Szedry, Rok 2 “Ścieżka, na której ustanawiamy się na drodze do Samowyzwolenia Wielkich Istot” (Dharma City, Belgia)
  • 2013: “Uttaratantra-siastra” (Dharma City, Belgia)
  • 2014: Podręcznik Szedry, Rok 3 “Ścieżka, na której otrzymujemy Wielki Przekaz Samowyzwolenia”, rozdział 1 (Dharma City, Belgia)
  • 2015: Podręcznik Szedry, Rok 3 “Ścieżka, na której otrzymujemy Wielki Przekaz Samowyzwolenia”, rozdziały od 2 do 6 (Dharma City, Belgia)
  • 2016: “Uderzanie w Esencję w Trzech Słowach” – Garab Dordże (Tybet)
   Kurs Ogólnobuddyjski – – omówienie rozdziału “Mądrość” “Bodhiczarjavatara” Dharma City, Belgia, Belgium
  • 2017: “Dziewięć Stopniowych Pojazdów” (Dharma City, Belgia)
  • 2018: “Ryk Lwa: Wspaniała Istota Znaczenie Natury Buddy” autorstwa Miphama Rinpocze (Dharma City, Belgia)
  • 2019: “Krótka Prezentacja Etapów Medytacji, Doskonałe Wyjaśnienie Tradycji Tekstów”, komentarz Dza Patrula Rinpocze do “Ozdoby Jasnego Urzeczywistnienia” (Dharma City, Belgia)
  • 2022: “Krótki Zarys Trzech Obrotów”, autorstwa Pemy Bendza (Dharma City, Belgia)

   

  To dla Ciebie zbyt wiele ?