Lopon Jampa

Lopön Jampa Norgyal

Lopön Jampa Norgyal urodził się w 1971r. w prowincji Kham we Wschodnim Tybecie, w rodzinie rolników i nomadów. Gdy miał około 10 lat, pojawił się w jego rodzinie jego wujek Gen Dordże Tsering, który – pozbawiony wolności podczas chińskiej rewolucji kulturalnej – spędził w wiezieniu 21 lat, i został własnie uwolniony. Pomimo tych przejść, Gen Dordże Tsering był wyjątkowo serdecznym, spokojnym i mądrym człowiekiem, słońcem całej rodziny.

On własnie stał się piewszym nauczycielem Jampy Norgyala i zainspirowal go, aby został mnichem i studiował Dharmę. Po skończeniu szkoły podstawowej Jampa Norgyal udał sie do Klasztoru Jampa Ling i wstąpił na tamtejszy Uniwersytet (który był oddziałem Klasztoru Sera) w regionie Czamdo w prowincji Kham, gdzie spędził około 15 lat . Ukończył tam studia filozofii buddyjskiej, poznając w tym samym świeckie nauki. Miał wielu nauczycieli, zaś jego rdzennymi nauczycielami byli Khenczen Jampa Czödrak oraz Dzie Muge Samten Gjatso. Podczas studiów otrzymał wyjasnienia do setek buddyjskich tekstów oraz uzyskał wiele różnych ustnych przekazów i abhiszek.

Na uniwersytecie w zgodzie z tradycją słynnej uczelni Nalanda studiowano teksty dotyczące: Abhisamaja Alankary (obszerny komentarz poświęcony sutrze paramity mądrości), Madhjamiki (pogląd Śrdokowej Ścieżki), Pramany (logika), Abhidharmakoszy (metafizyka buddyjska), oraz Winaji (zasady dyscypliny klasztornej). Lopon zgłębiał także obrzędy buddyjskie oraz szczegóły rytuałów, w zgodzie z tradycją Gelug. Przedmiotami jego szczególnego zainteresowania były logika oraz Madhjamika. Był znakomitym studentem i w owym czasie również nauczał na uniwersytecie.

Na skutek przeszkód natury politycznej zmuszony został do opuszczenia uniwersytetu i porzucenia stanu mnisiego; wkrótce potem wyjechał do Indii.
W 1999, dzięki łaskawości Jego Światobliwości Dalaj Lamy oraz posiadając stypendium przyznane przez Rząd Tybetański na Uchodźstwie, Jampa Norgjal rozpoczął 4-letnie studia w szkole zwanej Tibetan Transit School w Dharamsali; rozpoczął wówczas także naukę języka angielskiego. After graduating from the TTS, he started teaching Buddhist philosophy as well as modern Tibetan language to foreigners from different centres of Lotsawa Rinchen Zangpo Translation Projects around the world.

Then he went to Sarah College to complete his Master degree in Higher Tibetan Studies, where he studied in-depth Tibetan grammar, poetry, history, tenet systems of India and Tibet and modern research techniques.
On top of 25 years of studies in and out of Tibet, Jampa Norgyal also participated in further seminars and trainings. During his studies and afterwards, he obtained different degrees and certificates, and won different awards.

Lopon Jampa_winter

He then worked for some of the many organizations that are socially engaged to promote the Tibetan culture, the language and the dharma where the dharma is either given in Tibetan for the diaspora or in English for the foreigners. He was the assistant director at the Esukhia Research Center. At Esukhia Jampa Norgyal also took part in and carried out many projects: he participated in the selection of language teachers for the school and the preparation of study material, taught Buddhism to foreigners on site and online, provided translation assistance to foreign translators, subtitled video teachings, proofread many publications and made online catalogues for the Buddhist Buddhist Resources Center (BDRC).

lopon jampa-crop

Since his arrival in India and up to now, he has been attending many teachings, and received many empowerments and transmissions from His Holiness the Dalai Lama as well as from other precious masters of all the schools of Tibetan Buddhism, according to the rimé tradition.
In 2013, Jampa Norgyal arrived in Belgium where he fully committed himself to the Dharma activities of Dzogchen Ranyak Patrul Rinpoche. “I immediately admired and respected Patrul Rinpoche because he is clearly dedicated to benefiting others and he has great blessing. He is not only my teacher or supervisor, but also my best friend.”

Under the supervision of Dzogchen Ranyak Patrul Rinpoche, Lopön Jampa Norgyal contributed to various projects for the preservation of ancient Tibetan Buddhist texts such as the revision and editing of the Kama of Gyalse Zhenpen Thaye, and of the Collected Writings of Dza Patrul Rinpoche. He also collaborates with the Sambhota Translation Group. During teachings and retreats he assists Patrul Rinpoche. He has also been teaching Tibetan language, meditation and philosophy in Dharma City and online.

In 2015, he was given the title of Lopön (Professor) by Dzogchen Rinpoche Tenzin Longtok Nyima.
Lopön Jampa Norgyal is the author of the book The Flower Pathway (in Tibetan), a collection of essays including the recognition of reincarnations, guidelines on how to keep the traditions, works on the origin of the prayer flags, and also poems on his homeland (Tibet), love, politics, and nature.

lopon jampa-crop

In his free time, Lopön Jampa Norgyal enjoys reading Tibetan books, listening to conferences and to teachings, writting on Buddhist topics, talking with his family and friends, and playing the flute. What he likes the most is reading and composing in Tibetan.

As Patrul Rinpoche often mentions, Lopön Jampa Norgyal is a person of great value and a very qualified teacher with a rare understanding of the Buddha’s teachings.

When asked to give a short advice to Western Buddhist practitioners, Lopön Jampa Norgyal answered the following, “It is important that the Western Buddhist practitioners of the 21st century become good people, good examples of Dharma practitioners who behave according to the Buddha’s teachings.”

Florennes, Belgium, April 2021

LISTEN TO LOPON JAMPA’S TEACHINGS: