Drupczen Rigdzin Dypa – Przygotowanie

Drupczen Rigdzin Dypa – Przygotowanie

Kurs Przygotowawczy odbędzie się w dniach 11-13 lutego W tym czasie uczestnicy uzyskają wszelkie informacje niezbędne do wzięcia udziału w Drupczen. Wspólnie powtórzymy recytację sadhany i działania w poszczególnych jej częściach. Nauczymy się niezbędnych melodii i...
Drupczen Rigdzin Dypa 2024

Drupczen Rigdzin Dypa 2024

Drupczen to intensywna siedmiodniowa praktyka Sadhany Guru Rinpocze (Rigdzin Dypa). To wyjątkowy czas, kiedy ciało, mowa i umysł praktykującego powinny być skoncentrowane na wizualizacji i recytacji. Nasze drupczeny prowadzone są przez Dzogczien Ranjaka Patrula...