Mynlam to buddyjski festiwal, podczas którego uczestnicy gromadzą się aby wspólnie recytować modlitwy wyrażające życzenie pokoju i szczęscia dla wszystkich na świecie.
Tradycja ta pochodzi z Azji i dopiero niedawno pojawiła się w Europie.
Dzięki inicjatywie Patrula Rinpocze Nangcziu Mynlam będzie odbywał się co roku w Dharma City w Belgii, gromadząc Tybetańczyków oraz praktykujących wszystkich innych narodów celem recytacji pełnych mocy modlitw oraz radosnego wspólnego świętowania.

Nangcziu Mynlam 2024

będzie to 5-dniowa uroczystość

12 – 16 lipca 2024

Rejestracja zostanie otwarta na 1-2 miesięcy przed rozpoczeciem Mynlam

Nangcziu Mynlam 2024

ནང་ཆོས་སྨོན་ལམ།

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA

INFORMACJE PRAKTYCZNE

HARMONOGRAM

KOSZT

DAROWIZNY

TEKSTY MODLITW

POSIŁKI

WOLONTARIUSZE

ONLINE

The Nangcziu Mynlam ནང་ཆོས་སྨོན་ལམ།

—Buddyjski Festiwal Modlitw o Pokój.—

jest organizowany pod przewodnictwem Patrula Rinpocze

i odbywa się co roku latem w Dharma City w Belgii.

Patrul Rinpoche in Tibet 2002
Patrul Rinpoche in Tibet 2002

Mynlam to modlitwy aspiracji o wyzwolenie [z samsary] wszystkich czujących istot, osiągnięcie stabilnego pokoju i uwolnienie się od wszelkich form cierpienia, takich jak wojny, epidemie, ból fizyczny i psychiczny.

Termin “mynlam” odnosi się również do tradycji zgromadzeń modlitewnych zwanych “festiwalami mynlam”. Każdy festiwal mynlam ma swoją własną nazwę, na przykład słynny “Mynlam Czenmo”. Tradycja ta została zapoczątkowana w Indiach w czasach Buddy 2500 lat temu, a od ponad 600 lat jest również ważną częścią tybetańskich obchodów Nowego Roku. W ostatnich dziesięcioleciach ta tradycja mynlamu odżyła i została znacznie wzbogacona. Wiele mynlamów odbywa się w różnych porach roku w Tybecie, Indiach, Nepalu, Bhutanie – a ostatnio także na Zachodzie. Najsłynniejsze ze wszystkich współczesnych mynlamów odbywa się każdej zimy w Bodhgaja w Indiach, gdzie buddyści z różnych tradycji gromadzą się w miejscu, w którym Budda Siakjamuni osiągnął oświecenie.

 

Podczas mynlamu uczestnicy recytują modlitwy aspiracji i w ten sposób zwracają swoje umysły i działania w kierunku przynoszenia korzyści wszystkim istotom. Jest to również czas wielkiej radości z powodu gromadzenia się podczas przynoszącej pożytek aktywności, kultywowania altruistycznego nastawienia umysłu, a także spotkań ze starymi przyjaciółmi.

Historia Nangcziu Mynlam

autor Lopon Dziampa Norgjal, 1 październik, 2022.

“Pochwała Buddy” mówi:

W trzech sferach egzystencji, z Twymi nieporównywalnymi cechami,
Dokonujesz wielkich cudów tam, gdzie panuje okrucieństwo.
Bogowie, ludzie i wszystkie istoty oddają Ci cześć,
To the one who spreads the teachings, I bow down.

W szlachetnej krainie Indii, gdy żył Budda Siakjamuni, mistrzowie Tirthików: Puraṇakaśjapa, Maskarigośaliputra, Sańdżajiwairadiputra, Adżitakesakambala, Kakudakatjajana, Nirgranthojniatiputra i inni wraz ze swym orszakiem zostali pokonani w mieście Śrawasti poprzez debaty i pokazy cudów. Ten szczególny czas w roku stał się znany jako “Święto Cudów” (zwykle tłumaczone jako “Festiwal Cudów”).

Od tego dnia w Indiach kolejni królowie Dharmy czcili i popularyzowali ten festiwal poprzez składanie pokłonów i wielkich ofiar.

W Tybecie Wielki Modlitewny Festiwal Cudów początkowo rozwijał się właśnie w ten sposób:

W czasach króla Dharmy Songtsena Gampo zostały wprowadzone nauki Buddy. Podczas panowania króla Trisong Detsena,spotkało się troje – król, uczony i mistrz. Dzięki temu nauki sutr i tantr mogły zostać skutecznie ustanowione.

Święto to przypada od 1 do 15 dnia kalendarza tybetańskiego. .W związku z tym kolejni królowie Dharmy obchodzili te święte dni, wykonując pokłony i składając ofiary w kilku miejscach niezwiązanych z konkretną szkołą Wydaje się jednak, że tradycja ta nie była wówczas rozpowszechniona.

Później, w 1409 roku, wielki obrońca, Lama Tsonkapa ustanowił modlitewny “Festiwal Cudów” w świątyni Jokhang w Lhassie. Tybetańczycy zwykli nazywać go “Festiwalem Ofiar i Cudów Piętnastego”.

Mówi się, że wśród kolejnych inkarnacji Najwyższego Zwycięzcy, Gjalła Gendun Gjatso [the second Dalai Lama] przewodniczył Festiwalowi Cudów. Od czasu założenia domu rządowego (ganden podrang), za życia Wielkiego Najwyższego Zwycięskiego Piątego [Dalajlamy, w 1642 r.] i później, Modlitewny Festiwal Cudów był sponsorowany przez tybetański rząd. W tym czasie podczas festiwalu gromadziło się od dwudziestu do trzydziestu tysięcy mnichów.

Później stopniowo się rozrastał i każda ze szkół – Siakja, Geluk, Kadziu i Ningma – organizowała wielkie zgromadzenia w związku z tym świętem. Podczas tych zgromadzeń, w świętych miejscach, takich jak słynne Bodhgaja, były i nadal są ofiarowywane szlachetne modlitwy aspiracji (mynlam). Są one bez wątpienia wielkim polem do gromadzenia zasług dla wszystkich istot.

Pierwszy Nangcziu Mynlam – Buddyjski Festiwal Modlitwy – trwał trzy dni, od 19 do 21 sierpnia 2022 r. i odbył się w Dharma City, ośrodku Dharmy założonym w Belgii przez Patrula Rinpocze. W tym niesekciarskim zgromadzeniu wzięło udział wiele kobiet i mężczyzn, wyświęconych i świeckich. Wyżywienie i zakwaterowanie zostały zapewnione uczestnikom bezpłatnie.

Powodem organizowania festiwalu Nangcziu Mynlam jest zgromadzenie buddystów, a zwłaszcza Tybetańczyków mieszkających w Belgii, na modlitwach i świętowaniu. Ważne jest, aby buddyści mieszkający w swoich krajach lub za granicą, a przede wszystkim Tybetańczycy mieszkający w Belgii, modlili się za wszystkie stworzenia na ziemi. A także za wszystkich ludzi, aby cieszyli się oni dobrym zdrowiem fizycznym i psychicznym, a także o powstrzymanie epidemii, wojen, głodu i innych nieszczęść, aby deszcz padał na czas, a rolnictwo kwitło itp.

Ponieważ w Belgii mieszka obecnie wielu Tybetańczyków, bez wątpienia liczba uczestników będzie z roku na rok rosnąć. W ten sposób zostanie osiągnięty jeden z celów Mynlamu, długotrwała korzyść dla dobrostanu mentalnego ludzkości.

tree-and-roots
tree-and-roots
tree-and-roots
tree-and-roots
tree-and-roots
tree-and-roots
tree-and-roots
tree-and-roots
tree-and-roots

Jest tak wiele korzyści płynących z tego spotkania i modlitwy za cały wszechświat.

Potrzebujemy go szczególnie teraz, gdy na świecie panuje tak wiele zamętu: gdy toczą się wojny, dochodzi do pandemii, zmian klimatycznych i wielu klęsk żywiołowych.

Ktokolwiek chciałby do nas dołączyć, będzie bardzo mile widziany.

Patrul Rinpocze
O Patrulu Rinpocze

ནང་ཆོས་སྨོན་ལམ་གྱི་བྱུང་རིམ།

དེ་ཡང་། ཐུབ་པའི་བསྟོད་པ་ལས།

སྲིད་པ་གསུམ་ན་དཔེ་མེད་ཡོན་ཏན་གྱིས།།

གཉན་དུ་ཡོད་པར་ཆོ་འཕྲུལ་ཆེན་པོ་བསྟན།།

ལྷ་མི་འགྲོ་བ་ཀུན་གྱིས་རབ་མཆོད་དེ།།

བསྟན་པ་རྒྱས་པར་མཛད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ།།

ཞེས་འབྱུང་བ་ལྟར། རྒྱ་གར་འཕགས་པའི་ཡུལ་དུ་སྟོན་པ་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ་ཞལ་བཞུགས་སྐབས་མཉན་ཡོད་དུ་མུ་སྟེགས་པའི་སྟོན་པ་རྫོགས་བྱེད་དང༌། གནག་ལས་སྐྱེས། རྒྱལ་བ་ཅན། གཉེན་གྱི་བུ། ནོག་ཅན། སྐྲའི་ལ་བ་ཅན་སོགས་འཁོར་དང་བཅས་པ་རྩོད་པ་དང་ཆོ་འཕྲུལ་གྱིས་ཕམ་པར་མཛད་པས་དུས་ཚེས་ཁྱད་པར་ཅན་དེ་ལ་ཆོ་འཕྲུལ་དུས་ཆེན་ཞེས་འབོད། དེ་ནས་བཟུང་རྒྱ་གར་དུ་ཆོས་རྒྱལ་རིམ་བྱོན་རྣམས་ཀྱིས་དུས་ཆེན་འདིར་ཕྱག་དང་མཆོད་འབུལ་རྒྱ་ཆེར་གནང་ནས་དུས་ཆེན་སྲུང་བརྩི་ཞུ་སྲོལ་དར།

བོད་དུ་ཆོ་འཕྲུལ་སྨོན་ལམ་ཆེན་མོ་ཐོག་མར་དར་ཚུལ་ནི། ཆོས་རྒྱལ་སྲོང་བཙན་སྒམ་པོའི་སྐབས་སུ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པའི་སྲོལ་བཏོད། ཆོས་རྒྱལ་ཁྲི་སྲོང་ལྡེ་བཙན་སྐབས་མཁན་སློབ་ཆོས་གསུམ་བོད་དུ་གདན་འཛོམས་ཏེ་མདོ་སྔགས་ཀྱི་བསྟན་པ་དངོས་གཞི་ཚུགས་ཐུབ་པ་བྱུང་བ་ནས། དུས་ཆེན་འདི་ཉིད་བོད་ལུགས་ཀྱི་ཟླ་དང་བོའི་ཚེས་གཅིག་ནས་ཚེས་བཅོ་ལྔའི་བར་འཁེལ་གྱི་ཡོད་པ་ལྟར་ཆོས་རྒྱལ་རིམ་བྱོན་རྣམས་དང་། ཆོས་བརྒྱུད་རིས་མེད་ཀྱི་གདན་ས་ཁག་ཏུ་ཕྱག་དང་མཆོད་འབུལ་གྱིས་དུས་ཆེན་སྲུང་བརྩི་ཞུ་བའི་སྲོལ་ཡོད་ཀྱང་གཅིག་གྱུར་གྱིས་དར་ཁྱབ་ཆེན་པོ་མ་བྱུང་སྙམ།

དེ་ནས་འཇམ་མགོན་བླ་མ་ཙོང་ཁ་པ་ཆེན་པོས་ཕྱི་ལོ་ ༡༤༠༩ ལོར་ལྷ་ལྡན་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་ཆོ་འཕྲུལ་སྨོན་ལམ་ཆེན་མོའི་སྲོལ་ཐོག་མར་གསར་འཛུགས་མཛད། དེ་ལ་བོད་མི་རྣམས་ཀྱིས་བཅོ་ལྔའི་མཆོད་པ་དང་ཆོ་འཕྲུལ་དུས་ཆེན་ཞེས་འབོད། རྒྱལ་མཆོག་སྐུ་ཕྲེང་རིམ་བྱོན་ནང་ནས་༸རྒྱལ་བ་དགེ་འདུན་རྒྱ་མཚོས་ཆོ་འཕྲུལ་སྨོན་ལམ་ཐོག་དབུ་བཞུགས་མཛད་པའི་ལོ་རྒྱུས་དང་། ༸རྒྱལ་མཆོག་སྐུ་ཕྲེང་ལྔ་པ་ཆེན་པོའི་སྐབས་དགའ་ལྡན་ཕོ་བྲང་དབུ་བརྙེས་པ་ནས་བཟུང་ཆོ་འཕྲུལ་སྨོན་ལམ་གྱི་སྦྱིན་བདག་བོད་གཞུང་རང་ནས་གནང་ཡོད། སྐབས་དེར་དགེ་འདུན་ཞལ་གྲངས་ཁྲི་གཉིས་ནས་གསུམ་བར་འཛོམས་ནས་སྨོན་ལམ་འཚོགས་ཀྱི་ཡོད།

རྗེས་སོར་རིམ་པས་དར་ཁྱབ་ཀྱིས་ས་དགེ་བཀའ་རྙིང་སོ་སོས་དུས་ཁྱད་པར་ཅན་འདི་དང་བསྟུན་གནས་མཆོག་རྡོར་གདན་ལྟ་བུའི་གནས་ཁྱད་པར་ཅན་རྣམས་སུ་འདུས་མང་མཉམ་འཛོམས་ཀྱིས་དགེ་སྨོན་གནང་ནས་འགྲོ་བའི་བསོད་ནམས་ཀྱི་ཞིང་ས་བླ་ན་མེད་པ་མཐོང་ཆོས་ལྟར་ལགས་ཤིང་།

བྷེལ་ཇམ་རྟེན་གཞི་བྱས་པའི་ར་ཉག་དཔལ་སྤྲུལ་པའི་ཆོས་ཚོགས་འོག་མིན་ཆོས་ཀྱི་གྲོང་ཁྱེར་དུ། ཕྱི་ལོ་༢༠༢༢ ལོའི་ཚེས་༡༩ ནས་ཉིན་གསུམ་རིང་ནང་ཆོས་སྨོན་ལམ་འཚོག་ཆེད་སེར་སྐྱ་ཕོ་མོ་དབྱེར་མེད་དང་། ཆོས་བརྒྱུད་རིས་མེད་ཐོག་ཞལ་ལག །བཞུགས་གནས་སོགས་རིན་མེད་འབུལ་ཐབས་ཀྱིས་འཚོགས་གནང་ཡོད། ནང་ཆོས་སྨོན་ལམ་འཚོགས་དགོས་པའི་དམིགས་ཡུལ་ཡང་འདི་གར་བྷེལ་ཇམ་དུ་བོད་རིགས་གཙོ་བོར་གྱུར་པའི་ཕྱི་ནང་ཡུལ་གྲུ་ཁག་གི་ནང་པ་རྣམས་ནས། ནད་ཡམས་དང་། དམགས་འཁྲུགས། མུ་གེ་སོགས་ཞི་ཞིང་། ཆར་ཆུ་དུས་བབ། ལོ་ཕྱུག་རྟག་ལེགས། གོ་ལའི་ཁྱོན་ཡོངས་ཀྱི་འགྲོ་བ་མིའི་རིགས་མཐའ་དག་ལུས་བདེ་ཞིང་སེམས་སྐྱིད་ཀྱི་ངང་ནས་འཛམ་གླིང་ཞི་བདེ་ཡོང་བའི་སྨོན་ལམ་འདེབས་དགོས་པ་གལ་ཆེ་བ་དང་། རྒྱལ་ཁབ་འདིའི་ནང་བོད་རིགས་ཀྱང་མི་ཉུང་བ་གནས་སྡོད་བྱེད་མུས་ལྟར། ལས་མེད་ལོ་རྒན་ཇེ་མང་ལ་འགྲོ་རྒྱུར་སྨོས་མེད་ཀྱི་གནས་ཚུལ་ལས་ལོ་ལྟར་ནང་ཆོས་སྨོན་ལམ་ལ་ཕེབས་འདུན་ཡོད་རིགས་ཀྱང་ཇེ་མང་གིས་མིའི་རིགས་ཀྱི་སེམས་ཁམས་ལ་ཕུགས་ཕན་ལྡན་པའི་དགེ་མཚན་ཡོང་ཆེད་སོགས་ལ་དམིགས་པ་ཡིན།

༢༠༢༢/ ༡༠/ ༡/ ཉིན།

O Mynlamie 2022

auspicious signs