Drupczen Wadżrasattwy – Przygotowanie

Kurs Przygotowawczy odbędzie się w dniach 1- 3 sierpnia

W tym czasie uczestnicy uzyskają wszelkie informacje niezbędne do wzięcia udziału w Drupczenie. Wspólnie powtórzymy w jaki sposób należy recytować sadhanę i co się dzieje w poszczególnych jej częściach; jakie są melodie i rytuały itd.

Uczestnicy dowiedzą się jak grać na instrumentach, wykonywać tormy i jak przygotować mandalę. Zadaniem uczestników kursu jest przygotowanie świątyni; jest dużo pracy, ale dzięki temu wszyscy możemy się wiele nauczyć i pogłębić swoje zrozumienie nauk.

To nieoceniona korzyść zarówno dla początkujących, jak i dla doświadczonych praktykujących. Jeśli chcesz wziąć udział w drubczenie, to zdecydowanie namawiamy do uczestnictwa w kursie przygotowawczym.

Kurs Przygotowawczy odbędzie się w dniach 1 – 3 sierpnia.

Drupczen Wadżrasattwy odbędzie się w Dharma City w dniach 4 -12 sierpnia.

ZGŁOŚ UDZIAŁ

Czym jest drubczen?

Drupczen, w języku tybetańskim “wielkie osiągnięcie”, jest intensywną praktyką grupową, która czerpie ze wszystkich zręcznych środków wadżrajany w celu opanowania lub też oczyszczenia naszego ciała, mowy i umysłu, w tym celu abyśmy stali się autentycznymi i pożytecznymi istotami. Drupczeny w języku tybetańskim nazywane są również Modlitwami Pokoju. Angażowanie się w nie daje nam możliwość stworzenia przyczyny dla przyszłego powodzenia i szczęścia, zarówno dla nas samych, jak i dla wszystkich wokół nas, a pośrednio dla wszystkich istot.

WIĘCEJ na temat DRUPCZENU

WIĘCEJ o DRUPCZENIE WADŻRASATTWY

Program dnia w czasie drubczenu zostanie ogłoszony w późniejszym terminie.

Data

czw. - sob. 01 - 03 sie 2024

Czas

Cały dzień

Czas lokalny

  • Strefa czasowa: America/New_York
  • Data: czw. - sob. 01 - 03 sie 2024
  • Czas: Cały dzień

Etykiety

Drupchen
Kategoria