Rigdzin Dypa Drupczien

Rigdzin Dypa (Zgromadzenie Widjadharów) jest praktyką Guru Rinpocze z cyklu term Longczien Njingthik. Ranjak Patrul Rinpocze otrzymał przekaz cyklu Longczien Ningthik głównie od Kjabdzie Drukpy Tulku Rinpocze.

rigdzin dypa

Jak to się zaczęło?

W klasztorze Dzogczien sadhana Guru Rinpocze, którą tradycyjnie praktykuje się każdego roku po losarze (tybetańskim Nowym Roku), pochodzi z cyklu termy Koneczok Czidu, z tertona Dzietsyna Njingpo. Tradycję tę zapoczątkował Trzeci Dzogczien Rinpocze.

A wraz z Czwartym Dzogczienem Rinpocze, w klasztorze Dzogczien rozpoczęto praktykować Longczien Ningthik. W szczególności Gjalse Zienpen Thaje wprowadził całe Longczien Njingthik na Uniwersytet Szri Singha. Po Nim było wielu dzierżawców linii i mistrzów, takich jak Piąty Dzogczien Rinpocze, Dza Patrul Rinpocze i wielu innych. Longczien Njingthik stał się szeroko rozpowszechniony na tym terenie.
Pierwszy drupczien Rigdzin Dypa Lonczien Njingthik odbył się w Dharma City (Belgia) latem 2008 roku.

Była to “światowa premiera” praktykowania Rigdzin Dypa w formie intensywnego odosobnienia drupczien, a także pierwszy drupczien, który odbył się w Międzynarodowym Ośrodku Studiów i Praktyki Dharma City. Drupczienowi przewodniczył Dzogczien Ranjak Patrul Rinpocze jako Mistrz Wadżry, z pomocą Lopona Tseringa Gonpo jako Asystenta Wadżry. Zachodni uczniowie sami wypełniali różne zadania liturgiczne i utrzymywali ciągłą recytację mantry 24/24. Podczas wyjątkowego piątego dnia drupczien, olbrzymi posąg Guru Rinpocze przybył po długiej podróży z Azji. (Obejrzyj na youtube).Towarzyszyło temu wiele innych pomyślnych znaków.

O co w tym chodzi?

Jak powiedział Ranjak Patrul Rinpocze w przesłaniu wysłanym na krótko przed pierwszym Drupczien, w kwietniu 2008 roku:
“W pierwszym tygodniu będziemy studiować, jak czynić pokój na zewnątrz, wewnątrz i w sposób tajemny, a w drugim tygodniu będą odbywać się modlitwy drupczien, które są modlitwami o to, by na świecie zapanował pokój. Ta drupczien jest bardzo pożyteczny dla wszystkich czujących istot: tych, którzy zostali zabici z powodu agresywnych emocji innych, a także tych, którzy nie umarli z przyczyn naturalnych, bez poczucia spokoju. Lecz nie tylko dla nich: przyniesie on pożytek wszystkim czującym istotom.
Ten rok jest trochę ciężki i dziwny. Dlatego też chcemy odmawiać te modlitwy o pokój. Dla tych, którzy uczestniczą w tym kursie i w modlitwach o pokój drupczien, kimkolwiek są, kurs ten z pewnością przyniesie korzyści – prawie takie jak trzyletnie odosobnienie”.

Rigdzin Dypa jest kluczową sadhaną Longczien Ningthik. Wewnętrzny aspekt guru Padmasambhawy otoczony jest ośmioma widjadharami (rigdzinami), dwudziestoma pięcioma uczniami i ogromnym orszakiem daków, dakiń i strażników.

W 2008 roku podczas drupczien Rinpocze umieścił pigułki Dharmy wewnątrz mandali znajdującej się w świątyni. Potem oświadczył, że jedna z nich stała się białą relikwią (riksel). Rinpocze powiedział, że jeśli relikwia jest prawdziwa, to sama się rozmnoży, a jeśli tak się stanie, to nam je podaruje. Było to niesamowite doświadczenie i wszyscy uczniowie byli bardzo szczęśliwi z tego, że mogli w nim uczestniczyć. Ich własnymi słowami: “Wszyscy chcielibyśmy podziękować naszemu doskonałemu przewodnikowi za jego dobroć i błogosławieństwa oraz za doprowadzenie do tego wydarzenia. Pozwolenie nam na wzięcie udziału w tym drupczien modlitw o pokój na świecie i przyczynienia się do podtrzymania tradycji naszej linii, było przywilejem i będzie przyczyną wielkiego szczęścia w przyszłości”.

Nauka praktyki

Szczególną cechą tych drupczienów jest to, że Patrul Rinpocze był pierwszym, który rok po roku uczył ludzi Zachodu, jak przeprowadzać wszystkie aspekty sadhany drupczien. Patrul Rinpocze jest Mistrzem Wadżry, czasami wspomaganym przez Lopona Tseringa Gonpo jako Asystenta Wadżry, podczas gdy jego uczniowie wykonują wszystkie zadania niezbędne do wykonania sadhany: prowadzą melodię recytacji (umze), grają na rytualnych instrumentach, prowadzą rytuały, wykonują tormy (chopon) itp.

Historia

Od 2008 roku drupczien Rigdzin Dypa odbywa się w Dharma City w Belgii.

• Dharma City, Belgia, luty 2019 r.
• Dharma City, Belgia, marzec 2018 r.
• Dharma City, Belgia, marzec 2017 r.
Dharma City, Belgia, luty 2016 r.
• Dharma City, Belgia, luty-marzec 2015 r.
• Dharma City, Belgia, marzec 2014 r.
• Dharma City, Belgia, luty 2013
• Dharma City, Belgia, marzec 2012
• Dharma City, Belgia, marzec 2011
• Dharma City, Belgia, sierpień 2008

Wróć do innych kursów DRUPCZIEN